Paieška

Šv. Dominykas Šv. Dominykas 

Bolonija pagerbia Šv. Dominyką minint 800-ąsias mirties metines

Trečiadienį, rugpjūčio 4 d., Bolonijoje švęstos Mišios, skirtos pagerbti Šv. Dominyką. Joms vadovavo kardinolas Matteo Zuppi. Ordino magistras laiške peržvelgia ordino istoriją per aštuonis šimtmečius

Šv. Dominykas de Guzman (1170–1221) buvo tikrasis malonės pamokslininkas savo laikmečio Europoje, XIII a. Taip gegužės mėn. rašė popiežius Pranciškus laiške, paskelbtame minint 800 metų po šv. Dominyko mirties. Eucharistijai, skirtai pagerbti šv. Dominyką jam dedikuotoje bazilikoje Bolonijoje, kur ilsisi ir šventojo palaikai, vadovavo Bolonijos arkivyskupas kardinolas Matteo Zuppi. Kartu koncelebravo pamokslininkų ordino magistras Gerard Francisco Timoner.

Eucharistija  švenčiama dominikonų ordino įkūrėjo mirties išvakarėse, ištikusios jį rugpjūčio 6 d. prieš 800 metų paprastoje celėje. 

Šiais metais dominikonai norėjo prisiminti ir kitą savo ordino istorijos etapą: 800 m. po pirmųjų generalinių kapitulų, įvykusių 1220 ir 1221 m., kurioms vadovavo šv. Dominykas. Dabartinis ordino magistras  Gerard Francisco Timoner, aštuoniasdešimt aštuntasis šventojo įpėdinis, norėjo paminėti šias simbolines sukaktis paskelbdamas laišką dominikonams, kurių šiandien pasaulyje yra 5000. Laišką jis parengė ir pasirašė su kitais broliais dominikonais, pastaraisiais metais vadovavusiais ordinui - Timothy Radcliffe,  Carlos Azipiroz Costa,  Bruno Cadoré.

Laiške kiekvienas bendraautorius išskiria ypatingas dominikonų charizmas – demokratijos svarbą balsuojant kapituloje, brolystę, pabrėžia Dominyko pasirinktą konstitucinį kapitulų modelį, primena didžiuosius dominikonų mąstytojus. Laiškas, parašytas kelių autorių, nepamiršta ir specifinių aspektų – dominikonų „DNR“, pamokslavimo ir teologijos dėstymo svarbos. Tačiau iš esmės kapitula broliams suteikė galimybę ordino viduje praktikuoti demokratiją.

Laiške dabartinis ordino magistras ragina brolius būti Dievo Žodžio „pjovėjais“, skaityti laiko ženklus pokrikščioniškoje visuomenėje. „Broliai atvyksta į Kapitulą iš visų pasaulio kraštų, paskui vėl grįžta į savo provincijas, ir, nors vyksta skirtingomis kryptimis, toliau eina kartu, nes visi priklausome šv. Dominyko šeimai, visi turime tą pačią misiją – skleisti visam pasauliui Kristaus šviesą, įsikūnijusį Žodį.“ 800 metų istorijos šalia šv. Dominyko galima įvardinti žymia šv. Alberto Didžiojo fraze – ieškoti tiesos broliško gyvenimo darnoje.

(DŽ/Avvenire)

2021 rugpjūčio 04, 13:54