Paieška

Namai visiems. Atnaujinti Dievo „oikos“

Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) primininkas kardinolas Angelo Bagnasco ir Europos Bažnyčių tarybos (CEC) pirmininkas pastorius Christianas Kriegeris paskelbė bendrą pareiškimą, kuriuo kviečia visus Europos Bažnyčių krikščionis ekumenine dvasia švęsti „Kūrinijos laiką“, kasmet minimą nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 4 d., ir kartu melstis už du svarbius šio rudens tarptautinius renginius – JTO rengiamus aukščiausiojo lygio susitikimus bioįvairovės ir klimato apsaugos klausimais.

„Mano viešpatie, jei randu malonę tavo akyse, neaplenk savo tarno“ (Pr 18, 3). Dykumoje, karščiausią paros metą sėdėdamas prie savo palapinės įėjimo, Abraomas svetingai sutiko jį aplankiusius keleivius, pasidalijo su jais vandeniu ir duona, dėl to jam buvo apreikštas Dievo pažadas. Tikėjimo kupinas senolis suprato, kad dvasios neturtas reiškia atsisakyti bet kokios pretenzijos įsivaizduoti, kad patys rasime visų problemų sprendimus, o visas viltis nuolankiai ir kantriai sudėti į Dievą.

Dviejų Europos krikščionių Bažnyčias vienijančių organizacijų CCEE ir CEC vadovai rašo, šiais metais minėsimam „Kūrinijos laikui“ buvo pasirinktas biblinis Abraomo palapinės ženklas, simbolizuojantis mūsų įsipareigojimą rūpintis savo bendrais namais, svetingai ir su dialogišku atvirumu rūpintis gamta ir žmonėmis. Visi Europos krikščionys yra kviečiami įsitraukti į Dievo „Oikos“ atnaujinimo darbą, kad pasaulis taptų tikrais visų Dievo vaikų namais ir kad juose nebūtų jokios atskirties.

Graikiškas žodis „oikos“ reiškia namus – visa tai, kas sudaro namų aplinką, kas yra pažįstama, kuo rūpinamasi, kas visiems yra svarbu ir už ką visi jaučia bendrą atsakomybę, paaiškina pareiškimo autoriai. Todėl Dievo „oikos“ – bendrų namų saugojimas ir atnaujinimas – yra visų žmonijos šeimos narių pareiga, kuri kartu reiškia ir pareigą siekti visa apimančio ir tvaraus vystymosi bei teisingumo. Siekdami tokio vystymosi turime permąstyti ir atnaujinti savo santykį su kitais žmonėmis, su gamta ir su mūsų pačių gyvybės Kūrėju. Nesavanaudiškas svetingumas ir nuoširdus atvirumas, kuriuos parodė Abraomas, – tai pavyzdys Europos krikščionims, pašauktiems vadovautis tokia pačia meile ir suvokimu, kad visi kartu ir be jokios atskirties esame Dievo mums duotų namų gyventojai, kad Dievas mums juos patikėjo ir įpareigojo atsakingai saugoti, rašo visiems Europos krikščionims atstovaujančių organizacijų vadovai ir prašo visus tikinčiuosius savo mintimis ir malda palydėti kelis svarbius būsimus aukščiausiojo lygio susitikimus, kuriuos šiais metais organizuoja Jungtinės Tautos – konferenciją dėl bioįvairovės, kuri vyks Kinijoje, ir konferenciją dėl klimato kaitos, kuri vyks Škotijoje.

„Buvimas Kristaus Bažnyčios nariais mus įpareigoja kurti civilizaciją, kuri deramai vertina visa tai, kas yra tikrai žmogiška, ir su dėkingumu brangina visas Dievo mums duotas dovanas. Jei gyvensime teisingai ir iš širdies kalbėsime tiesą, jei nekenksime savo artimui, tuomet būsime verti „apsigyventi jo palapinėje“ (Ps 15, 1), o jo „oikos“ iš tiesų bus visų mūsų namai“, – rašo bendrame pareiškime kardinolas A. Bagnasco ir pastorius Ch. Kriegeris. (JM / Vatican News)

2021 rugpjūčio 30, 14:40