Paieška

Eucharistinis devintinių palaiminimas 2020 m. birželio 14 d. Eucharistinis devintinių palaiminimas 2020 m. birželio 14 d. 

„Statio orbis“ Mišios – kas tai?

Kaip jau ne kartą skelbta, popiežius Pranciškus neseniai patvirtino, jog dalyvaus 52-ojo Tarptautinio eucharistinio kongreso Vengrijos sostinėje Budapešte uždaryme rugsėjo 12 dieną. Pranešime portale „Vatican News“ minėjome, kad popiežius Budapešte vadovaus „Statio orbis“ šv. Mišioms.

Vatikano radijo (Vatican News) laidos, kurią Lietuvoje kasdien retransliuoja LRT Klasika ir kelis kartus per parą visoje Lietuvos teritorijoje girdamas Marijos radijas, klausytoja laiške paprašė paaiškinti, kas yra Statio orbis Mišios?

Lotyniškas žodis statio reiškia „sustojimo vietą“, iki kurios nueinama ir dalyvaujama kokiame nors įvykyje. Anksčiau Bažnyčioje gyvavo trečiadienių ir penktadienių „stočių“ tradicija, kur tikintieji paprastai dalyvaudavo stovėdami. Ilgainiui šis vardas pritapo vietoms, į kurias ateidavo tikinčiųjų procesija ir kuriose vykdavo liturginės apeigos.

„Stočių“ tradicija Romoje tebėra gyva gavėnios apeigų dalis – kiekvieną gavėnios dieną neeilinės „stočių“ Mišios aukojamos vis kitoje „stotyje“ – bažnyčioje. Pirmajame tūkstantmetyje gavėnios stotys Romoje būdavo atsivertusių asmenų įkrikščioninimo procedūra, popiežiaus pradedama Pelenų trečiadienio procesija į bažnyčią Aventino kalvos papėdėje ir po keturiasdešimties „stočių“ užbaigiama katechumeno krikštu Velyknaktį vyskupo katedroje. Statio ilgainiui tapo labai populiarios ir itin iškilmingos apeigos, popiežiaus palyda specialiai statio gabendavo įvairiausius ypatingus liturginius indus ir abitus. Ir dabartiniais laikais gavėnios stotys Romoje pradedamos popiežiaus ir jo palydos atgailos procesija Pelenų trečiadienį iki pirmosios gavėnios stoties – Šv. Sabinos bazilikos statio Aventino kalvoje.

Orbis reiškia apskritimą ar ratą. Jis taip pat reiškia pasaulį. Terminas Statio orbis atspindi popiežiaus ar jo legato vadovaujamų eucharistinių kongresų kulminacijos Mišių pasaulinį, arba visuotinumo, matmenį, liudijantį visų vietinių Bažnyčių dalyvavimą jose dvasinėje vienybėje su popiežiumi ar jam atstovaujančiu legatu.

Tarptautinių eucharistinių kongresų istorija prasideda 1881 metais Lilio mieste, Prancūzijoje, netoli sienos su Belgija. Terminas Statio orbis pirmą kartą pavartotas per 37-ąjį Tarptautinį eucharistinį kongresą, vykusį 1960 metais Miunchene, Vokietijoje: Statio orbis Mišios buvo kulminacinis kongreso įvykis eucharistinio kongreso pabaigoje. Pirmasis Tarptautinis eucharistinis kongresas, kuriame dalyvavo popiežius, buvo 38-asis kongresas Bombėjuje, surengtas 1964 m. Statio orbis Mišioms vadovavo popiežius šv. Paulius VI, tik tą kartą statio orbis įvyko per kongreso iškilmingo atidarymo Mišias. Paskutinis Tarptautinis eucharistinis kongresas su popiežiaus dalyvavimu buvo Romoje 2000 metais įvykęs 47-asis kongresas, kuriame dalyvavo popiežius šv. Jonas Paulius II. 52-ojo Tarptautinio eucharistinio kongreso uždarymo statio orbis Mišios įvyks Budapešte rugsėjo 12 dieną pagal paskelbtą programą, joms vadovaus pats popiežius. (SAK / Vatican News)

 

2021 liepos 09, 10:04