Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Slovakijos vyskupai kviečia dvasiškai pasirengti popiežiaus atvykimui

Slovakijos katalikų ganytojai pastoraciniame laiške sekmadienį, liepos 18 d., pakvietė tikinčiuosius dvasiškai pradėti rengtis būsimai popiežiaus Pranciškaus kelionei į Slovakiją rugsėjo 12–15 dienomis.

Praėjo 18 metų nuo paskutinės popiežiaus kelionės į Slovakiją, per šį laikotarpį įvyko kartų pasikeitimas, visuomenės pažanga nuolat spartėja. Šiame kontekste verta susimąstyti apie tai, kokia iš tikrųjų nūdienos Slovakija ir kokios jos norime, kreipdamiesi į tikinčiuosius parašė ganytojai. Jie pasidalijo keliomis susimąstymą skatinančiomis mintimis:


„Mūsų kraštas visai teisėtai didžiuojasi savo garbingomis krikščioniškomis šaknimis, kurios išaugo Kirilo ir Metodijaus evangelizavimo dirvoje. Jis dvasiškai vienija Vakarus ir Rytus per lotynišką katalikišką ir bizantišką bendrystę. Pirmieji tikėjimo skelbėjai, rašytinės kalbos kūrėjai, atgimimo veikėjai, misionieriai, kankiniai, disidentai – visi priklauso Bažnyčiai Slovakijoje ir slovakų tautai. Mūsų istorija be katalikų Bažnyčios nebūtų tokia pati. Šitai mums priminė Slovakijoje lankęsis popiežius Jonas Paulius II.“


„Tuo pat metu esame kraštas, kuriame Ortodoksų Bažnyčia ir iš reformacijos kilusios bažnytinės bendruomenės turi savo vietą ir dvasinį vaidmenį. Mūsų krašto dvasinei tradicijai priklauso senoji žydų bendruomenė, jame gyvuoja taip pat sekuliari ir nekonfesinė visuomenės dalis, kuri irgi trokšta dalytis bendru rūpesčiu dėl visų piliečių gerovės. Šventasis Tėvas Pranciškus Slovakijoje kreipsis į visą šią bendruomenę“, – parašė laiške Slovakijos vyskupai.


Ganytojai pasiūlė tikintiesiems pasirengimo popiežiaus kelionei maldos intencijas už popiežių, kaip bendrystės su Šventuoju Tėvu ženklą, už Bažnyčią Slovakijoje, kaip atsakomybės už krašto gyvenimą ženklą, ir už pasaulio tautas, kaip evangelinio solidarumo ženklą.


Slovakijos vyskupai, be to, paragino per ateinančius du mėnesius labiau įsigilinti į popiežiaus Pranciškaus mokymą, pasiskaityti Šventąjį Raštą ir gyventi vardan susitikimo su Jėzumi Kristumi. Jie įsakmiai priminė popiežiaus Pranciškaus laišką Patris cordae, kuriuo jis kreipėsi Šv. Juozapo metų proga, priminė Sopulingosios Mergelės Marijos, Slovakijos globėjos, vaidmenį ir jos garbei skirtos nacionalinės šventės – rugsėjo 15-osios – piligrimystę, kurioje šiemet dalyvaus ir popiežius Pranciškus.


Pranciškaus apaštališkoji kelionė į Slovakiją rugsėjo 12–15 dienomis įvyks tuoj po popiežiaus vadovausimų Tarptautinio eucharistinio kongreso uždarymo Mišių rusėjo 12 d. Vengrijos sostinėje Budapešte. (SAK / Vatican News)

 

2021 liepos 19, 13:25