Paieška

Arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius Arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius 

Škaplierinė Gudagojo Marijos šventovėje

Sekmadienį, liepos 18 d., Gudagojo Marijos šventovėje, Gardino vyskupijoje, buvo švenčiami Škaplierinės Dievo Motinos atlaidai.

Sekmadienio vidudienio Mišioms vadovavo Baltarusijos vyskupų konferencijos pirmininkas Vitebsko vyskupas Alehas Butkevičius. Homiliją sakė arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius.

Pirmiausia arkivyskupas priminė Škaplierinės Dievo Motinos šventės ištakas. Škaplierinė – Karmelio kalno Dievo Motinos šventė – susijusi su Šventąja Žeme ir Dievo išrinktos  tautos istorija bei su didžiuoju pranašu Eliju. Senajame Testamente Karmelio kalnas apibūdinamas kaip grožio simbolis. Biblijos pranašystėse ši vieta siejama su Dievo palaiminimu. Kalbėdamas apie dvasinę Karmelio reikšmę šiandien, arkivyskupas sakė, kad šiuolaikinis pasaulis daugeliu atžvilgių yra panašus į Izraelį pranašo Elijo laikais. Žmogus atstumia Dievą ir kėsinasi užimti jo vietą. Nesilaikant Dievo įstatymo, visuomenės gyvenime smurtaujama. Jei nebus siekiama bendro labo, mus slėgs įtampa ir susiskaldymas. „Šiandien mes kreipiamės į Škaplierinę Dievo Motiną, prašydami, kad jos Sūnus sutiektų Baltarusijai malonę sugrįžti į gyvenimą pagal Dievo įstatymą. Taip pat prašome malonės pereiti iš susiskaldymo į vienybę“, – sakė homilijoje arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius. (JM / catholic.by / Vatican News)

2021 liepos 20, 14:22