Paieška

Šv. Onos bažnyčia Solikamske, Permės apskrityje (Rusija) Šv. Onos bažnyčia Solikamske, Permės apskrityje (Rusija) 

Permės apskrityje pašventinta nauja katalikų bažnyčia

Maskvos katalikų arkivyskupijos ganytojas Paolo Pezzi aplankė keturias Uralo – Bereznikų, Solikamsko, Riabinino ir Jaivos katalikų bendruomenes Permės apskrityje. Visomis keturiomis parapijomis, kurias skiria dešimtys kilometrų, rūpinasi kun. Erich Fink.

Ypatingai šiuo vizitu, apie kurį išsamiai pranešama Maskvos Dievo Motinos arkivyskupijos interneto svetainėje, džiaugėsi Solikamsko bendruomenė, kuri nuo šiol turi naujus maldos namus – grakščią nedidelę bažnytėlę, dedikuotą šv. Onai. Per savo paskutinį pastoracinį vizitą 2018 metų lapkritį arkivyskupas P. Pezzi pašventino naujiems katalikų maldos namams skirtą žemės plotelį, o per šį vizitą, liepos 11 dieną, – pačią bažnytėlę, kuri visiškai užbaigta. Taip pat įrengtas ir jos vidų, sienas, lubas, altorių puošia sakraliniai piešiniai ir drožybos darbai. Įrengti ir nedideli vargonai. Bažnyčios pašventino apeigose dalyvavo ir ortodoksų kunigas, perdavęs vietos ortodoksų metropolito Zosimos linkėjimus.

Į šv. Onos bažnyčios altorių sudėtos įvairių šventųjų relikvijos – šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės, Bažnyčios Mokytojos, taip pat Vilniuje gimusio karmelitų šventojo Rapolo Kalinausko, palaimintosios Onos Marijos Taidži (Taigi), 19-ajame amžiuje mirusios Trinitorių ordino tretininkės italės, 2016 metais palaimintuoju paskelbto Vladislavo Bukowiński, lenkų tremtinio ir kankinio, savo noru likusio dirbti sielovadinio darbo Kazachstane iki pat mirties 1974 metais, relikvijos. Galima pridurti, kad ir daugelis dabartinių Permės apskrities katalikų turi tremtinių – rusų, vokiečių, armėnų, lenkų ir taip pat lietuvių – kraujo. Permės lageryje kalėjo nemažai lietuvių, tarp kurių daug žinomų pasauliečių ir kunigų. Vienas iš paskutinių – kardinolas Sigitas Tamkevičius, Kauno arkivyskupas emeritas, ten atsidūręs 1984–aisiais. 

(RK / Vatican News)
 

2021 liepos 19, 15:01