Paieška

Medžiugorjės jaunimo festivalis 2020 m. Medžiugorjės jaunimo festivalis 2020 m. 

Medžiugorjės jaunimo festivalis: „Ką gera turiu daryti?“

Medžiugorjėje sekmadienį, rugpjūčio 1-ąją, prasideda 32-asis tarptautinis jaunimo festivalis. Programos įvykiai tema „Ką gera turiu daryti?“ bus tiesiogiai verčiami į 18 kalbų. Festivalį dalyvavimu pagerbs svečiai kardinolai ir vyskupai iš kaimyninių kraštų.

Jaunimo sambūris Medžiugorjėje, prie Mostaro, Bosnijoje Hercegovinoje, tradiciškai vadinamas „Mladifestu“, iki 2019 metų kasmet suburdavo iki 50 000 dalyvių iš daugiau kaip 100 kraštų. Praėjusiais metais festivalyje dėl koronaviruso pandemijos fiziškai dalyvavo apie 5 000 jaunų žmonių, daugelis iš kaimyninių kraštų.

Piligriminės šventovės parapijos klebonas Marinko Sakota patikino Austrijos katalikų naujienas „Kathpress“, jog nėra konkrečių duomenų apie tai, kiek žmonių planuoja atvykti į šių metų jaunimo šventę, tačiau „visi kviečiami dalyvauti“. Kun. M. Sakota sakėsi esąs laimingas, kad dalyvaus žinomi Bažnyčios hierarchai. Jis prisiminė, kad vyskupai dėl Vatikano priešiško nusistatymo žinių iš Medžiugorjės apie galimus Marijos apsireiškimus atžvilgiu daugelį metų keliaudavo į Medžiugorję neoficialiai.

Draudimas rengti piligrimystes į Medžiugorję 2019 m. buvo atšauktas, tačiau Bažnyčia ligi šiol nepaskelbė nusistatymo dėl galimų Marijos apsireiškimų, prasidėjusių prieš keturis dešimtmečius, autentiškumo.

Pagrindiniai „Mladifesto“ renginiai vyks po atviru dangumi prie altoriaus, pastatyto bažnyčios šventoriuje: Mišios, katechezės, tikėjimo liudijimai, giedojimas, palydint orkestrui ir chorui, ir vakarinės pamaldos. Taip pat rengiamas maldos susitikimas naktį apylinkės kalnuose, meditacija prie žvakių šviesos, procesija ir spektaklis.

Į „Mladifesto“ dalyvius jau tradiciniu tapusiu sveikinimu kreipsis kardinolas Christoph Schönborn, Vienos arkivyskupas, kuris 2009 m. kaip piligrimas dalyvavo Medžiugorjės naujametiniame susitikime.

Tarptautiniame Medžiugorjės jaunimo festivalyje dalyvaus ir Mišias aukos kardinolas Robert Sarah, Kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos prefektas emeritas, arkivyskupas Luigi Pezzuto, apaštališkasis nuncijus, Gdansko (Lenkija) arkivyskupas Tadeuszas Wojda, Alessandrijos (Italija) vyskupas Guido Gallese ir br. Miljenko Steko, Bosnijos pranciškonų provincijolas. (SAK / Vatican News)

2021 liepos 31, 12:56