Paieška

Šventieji Šventieji 

Laterano universitetas atidaro šventųjų skelbimo bylų postulatorių mokyklą

Popiežiškasis Laterano universitetas Romoje naujais akademiniais metais pradės specialius mokslus tiems, kurie nori tapti šventųjų bylų postulatoriais ar bendradarbiauti rengiant kandidatų į altorių garbę bylas.

„Šventųjų fabrikas“ – toks pasakymas gali būti ir malonus, kalbant kaip apie vietą, kur daug ir rimtai dirbama pristatant žmones, vertus altorių garbės, – taip neseniai kalbėjo kardinolas Marcello Semeraro, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas, apibūdindamas kongregacijos užduotį. Ši „profesija“ reikalauja tam tikrų kompetencijų vykdant įvairius įsipareigojimus, tad dėl to kongregacija kartu su Popiežiškuoju Laterano universitetu nutarė parengti atitinkamas studijas.

Nuo rudens atveria duris mokykla, kuri po dvejų studijų metų suteiks specializacijos diplomą. Tai leis tapti postulatoriumi, įgyti tam tikrų įgūdžių, reikalingų rengiant šventųjų skelbimo bylas, bendradarbiaujant su vyskupijomis, vienuolijomis ar Šventųjų skelbimo kongregacija.

Naujoji studijų programa praplės iki šiol vykusį vieno semestro kursą, kurį 1984 m. įsteigė Jonas Paulius II, kad būtų formuojami ekspertai turintys teologinius, istorinius-hagiografinius ir teisinius pagrindus.

Dabar popiežiui Pranciškui pritarus Šventųjų skelbimo kongregacija ir Laterano universitetas ugdys postulatorius, norinčius prisidėti prie šventųjų skelbimo tarnystės. Studijų programoje – teologijos, antikinės, viduramžių ir šiuolaikinės Bažnyčios istorijos, kanonų teisės, šventumo teologiniai-teisiniai pagrindai, šventųjų skelbimo teisės istorija. (DŽ/Vatican News)

2021 liepos 28, 13:53