Paieška

Protestas Kolumbijoje Protestas Kolumbijoje  

Kolumbijos Bažnyčia pradeda susitaikymo trimetį

Kolumbijos vyskupai neseniai užbaigė plenarinės asamblėjos sesiją, į ją susirinko fiziškai, išrinko naują episkopato vadovybę, įskaitant pirmininką, kuris pristatė susitaikymo trimetį. Plenarinės sesijos dalyviai pagerbė daugelį dėl koronaviruso pandemijos mirusių dvasininkų ir pašvęstųjų. Išsamiau apie asamblėją praneša Šventojo Sosto portalas „Fides“.

Naujuoju Kolumbijos vyskupų konferencijos pirmininku išrinktas Luis Jose Rueda Aparicio, sostinės Bogotos arkivyskupas. Jis po asamblėjos surengtoje spaudos konferencijoje pristatė kriterijus, kuriais bus vadovaujamasi ne tik Bažnyčios, bet ir Kolumbijos visuomenės „susitaikymo ėjime“, kuris tęsis tris metus: nuolatinė bendrystė, tiesa, pagarba gyvybei.

„Prašau Viešpatį, kad mes, kurie buvome išrinkti, palydėtume Bažnyčios ėjimą ranka rankon su skirtingais veikėjais ir skirtingose sferose, taptume tarnais Jėzaus Kristaus, kuris mums apsireiškė kaip kelias, tiesa ir gyvenimas“, – pareiškė naujasis Kolumbijos vyskupų konferencijos pirmininkas. Jo pavaduotojų išrinktas vicepirmininkas Omar Sanchez Cubillos, Popajano arkivyskupas, savo ruožtu patikino, jog „Bažnyčia Kolumbijoje niekuomet nebuvo išsižadėjusi įsipareigojimo taikai – jį visoje krašto teritorijoje vykdo vyskupai, dvasininkai, pašvęstieji ir pasauliečiai. Kiekvienoje Kolumbijos parapijoje yra taikos darbuotojų. Vienas iš Viešpaties Vyskupų Konferencijai šiandien užduodamų uždavinių yra rūpintis Kolumbija, padėti kraštui užbaigti jį alinantį  konfliktą. Jei neišspręsime taikos klausimo, mus surakins daugelis skausmų ir žaizdų, rizikuojame neišvysti tėvynės tokios, kokią išvysti nusipelnėme“, – pareiškė Kolumbijos episkopato vicepirmininkas.

Asamblėjos pabaigoje Kolumbijos ganytojai išplatino žinią, patikino, jog visi balsai, prašantys solidaresnio ir teisingesnio krašto, yra jų balsas. „Esame kupini vilties net ir žinodami, kokios rimtos mus užklupusios bėdos ir kiek daug pastangų reikia, kad atrastume veiksmingus atsakymus į klausimus dėl krašto ateities. Reikia konkrečių veiksmų ir visų visuomenės veikėjų įsipareigojimo.“

Vyskupai asamblėjos liturginėse apeigose meldė dangiškąjį Tėvą pristatydami visų krašto regionų patiriamus skausmus ir puoselėjamas viltis, meldėsi už šimtus tūkstančių žuvusiųjų dėl pandemijos ir už jų artimuosius.

Kolumbijos vyskupai patikino, „jog laikas eiti kartu, įsiklausyti vieni į kitus, su broliška ir seseriška meilę dalyvauti ir tarnauti“, kartu priminė popiežiaus Pranciškaus paraginimą, jog sinodiškumas yra kelias, kurio Dievas laukia iš trečiojo tūkstantmečio Bažnyčios.

Kolumbijos vyskupų išrinktas naujasis episkopato generalinis sekretorius Luis Manuel Ali Herrera, sostinės Bogotos arkivyskupo auziliaras, pareiškime po plenarinės asamblėjos kreipėsi ypač į Kolumbijos jaunimą, prašė jaunimo „eiti su Bažnyčia sinodiškai, nes jaunimas yra aktyvi, dinamiška ir net kritiška Bažnyčios dalis“. Generalinis sekretorius taip pat užsiminė apie pandemijos pareikalautas daugiau kaip 110 000 žmonių gyvybes. „Pandemija neaplenkė Bažnyčios, todėl trokštame būti palydinčia Bažnyčia, t.y. samarietiška Bažnyčia, labai atidžia daugelio šeimų skausmo situacijoms“, – pareiškė generalinis sekretorius.

Kolumbijos vyskupų plenarinė asamblėja įvyko liepos 5–7 dienomis. Vyskupai jos metu pagerbė dvasininkus ir pašvęstuosius, mirusius dėl COVID-19. Vyskupų konferencijos portale jiems skirtas puslapis su nuotraukomis, gyvenimo aprašymu ir mirties data. Nors Kolumbijos episkopatas negali patvirtinti tikslaus mirusiųjų skaičiaus, jų sudarytame pandemijos aukų sąraše minimi 4 vyskupai, 69 kunigai, 30 pašvęstų vyrų ir 45 pašvęstos moterys. „Bažnyčia trokšta su krikščioniška viltimi ir prisikėlimo tikrumu pagerbti kiekvieną Bažnyčiai ir visuomenei gyvenimą pasiaukojusį savo narį“, – pažymi portale Kolumbijos vyskupų konferencija. (SAK / Vatican News)

2021 liepos 14, 11:44