Paieška

Kinijoje įšventintas dar vienas vyskupas, paskirtas pagal dvišalį susitarimą

Atsakydamas į žurnalistų klausimus, Šventojo Sosto spaudos salės direktorius Matteo Bruni patvirtino, kad trečiadienį, liepos 28 d., Kinijos Gansu provincijos Pingliango katedroje vyko Antano Li Hui, sausio 11 d. popiežiaus paskirto Pingliango koadjutoriumi, konsekravimu vyskupu liturgija. Vyskupas A. Li yra penktasis Kinijos vyskupas, paskirtas pagal laikinąjį Šventojo Sosto ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimą dėl vyskupų skyrimo.

Šventojo Sosto ir Kinijos Liaudies Respublikos laikinoji sutartis dėl vyskupų skyrimo tvarkos buvo pasirašyta 2018 m. rugsėjo 22 d. Apie jos pasirašymo faktą buvo pranešta kaip tik tuo metu, kai popiežius Pranciškus lankėsi Lietuvoje. Po mėnesio sutartis įsigaliojo bandomajam dvejų metų laikotarpiui. Pernai spalio 22-ąją, kai praėjo dveji metai nuo sutarties įsigaliojimo, buvo pranešta, kad laikinoji sutartis pratęsiama dar dvejiems metams.

Šios sutarties pasirašymas katalikų pasaulyje sukėlė ir kritiškų komentarų, dėl to prieš beveik trejus metus pranešant apie jos pasirašymą, kaip ir pernai – apie sprendimą ją pratęsti, buvo pabrėžiama, kad sutartyje nekalbama nei apie dvišalius diplomatinius Kinijos ir Šventojo Sosto santykius, nei apie Bažnyčios juridinį statusą Kinijoje, nei apie kunigų ir valdžios santykius. Sutartyje kalbama tik apie vyskupų skyrimo tvarką  – tai yra apie klausimą, kuris yra esmiškai svarbus Bažnyčios gyvenimui, Kinijos katalikų bendruomenės ganytojų tarpusavio bendrystei ir jų vienybei su Romos vyskupu bei viso pasaulio vyskupais. Sutartimi siekiama tik sielovadinių, o ne diplomatinių ar politinių tikslų. Vienintelis sutarties tikslas – sudaryti sąlygas, kad tikintieji Kinijoje turėtų ganytojus, kurie būtų vienybėje su Šventuoju Sostu ir tuo pat metu būtų pripažįstami Kinijos Liaudies Respublikos valdžios. (JM / Vatican News)

2021 liepos 29, 14:42