Paieška

JAV katalikai finansuoja 208 projektus centro ir rytų Europoje

Po Sovietų Sąjungos žlugimo jos įtakoje buvusioms katalikų bendruomenėms ant kojų stotis padėjo laisvų kraštų katalikai, tarp kurių – gyvenantys Jungtinėse Amerikos Valstijose. JAV vyskupų konferencija vieną sekmadienį skyrė specialiai rinkliavai Bažnyčiai centrinėje ir rytų Europoje.

Pasak JAV ganytojų, tokiu būdu jai taip pat padėkojama ir pripažįstamas jos herojiškumas tamsiais laikais perduodant tikėjimą naujoms kartoms. 

Tokia rinkliava įvyko ir šiais metais, nepaisant pandemijos sukeltų sunkumų. Liepos 7-ąją JAV vyskupų konferencijos Komitetas centro ir rytų Europai ir jam vadovaujantis Stoubenville vyskupas Jeffrey M. Monforton nurodė, kad bus paremti 208 projektai 23 šalyse. Jų vertė – beveik 3,6 milijono JAV dolerių. Parama skirta ir kai kurioms katalikų bendruomenėms Azijoje, taip pat dešimtmečius kentėjusioms nuo sovietinio režimo. Jei anksčiau dominavo maldos namų atstatymo ar remonto projektai, tai dabar finansuojama nemažai sielovadinių ir socialinių iniciatyvų, kurios skirtos mūsų dienų problemoms spręsti. Pavyzdžiui, bus finansuojama bažnytinė programa Slovėnijoje, skirta priklausomybei nuo pornografijos gydyti ir sveikam lytiškumui ugdyti.

JAV katalikų dosnumo dėka Kirgizijos sostinėje Biškeke iškils katedra ir sielovados centras. Albanijoje bus finansuota pasauliečių formacijos programa, kad vėliau savo parapijose jie prisidėtų prie šeimos sielovados, apimančios meilės ir gerų santykių šeimose ugdymą, gilesnį lytiškumo suvokimą. Gruzijoje bus padedama jaunoms besilaukiančioms moterims ir jauniems tėvams. Panašiai Slovakijoje bus finansuotas pagalbos nėščioms moterims centras, kuriame dirba profesionalūs psichologai, socialiniai darbuotojai. Dar vienu projektu Rumunijos ligoninėse, mokyklose, katalikiškame universitete bus skleidžiamos žinios apie natūralų šeimos planavimą.

Liepos pradžioje JAV vyskupų konferencija informavo apie panašią paramą Lotynų Amerikos katalikų bendruomenėms, šiais metais siekiančią 2,5 milijonus dolerių, gautų per specialią rinkliavą visoje šalyje. Šios lėšos bus skirtos 135 projektams. Kubos Pinar del Rio vyskupija galės atgaivinti savo leidinį, kuris padės informuoti, dvasiškai praturtinti vyskupijos žmones ir užsiimti jų formacija. Suteiktos stipendijos trylikai Šv. Kūdikėlio Jėzaus mažųjų seserų kongregacijos narių, kurios gyvena Haityje. Paragvajuje finansuojamas Mišiolo vertimas į indėnų guaranų kalbą. Peru finansuojama programa, kurioje stengiamasi sujungti Šventojo Rašto studijas ir įsipareigojimą vardan žmogaus teisių. Venesueloje finansuojama programa jaunuoliams, kurie svarsto apie kunigystės kelią. (RK / Vatican News)

 

2021 liepos 10, 10:24