Paieška

Vakcinavimas nuo COVID-19 Paragvajuje Vakcinavimas nuo COVID-19 Paragvajuje 

Evangelinis įsiklausymas – vaistai socialinei sveikatai

Paragvajaus vyskupai neseniai užbaigė plenarinės asamblėjos posėdžius, surengtus Bažnyčiai Paragvajuje švenčiant Eucharistijos metus. Viena iš pagrindinių Paragvajaus, kaip ir viso žemyno pastoracijos prioritetinių temų yra pasirengimas žemyno Bažnyčios asamblėjai, kuri įvyks lapkritį, Meksikoje. Kitas prioritetas pandemijos laikotarpiu – ugdyti prevenciją: „vakcinos gelbsti gyvybes“, pažymėjo ganytojai.

Po nuotolinių posėdžių liepos 5-6 dienomis Paragvajaus vyskupai liepos 8-9 dienomis betarpiškame susitikime asamblėjos salėje be kitų dalykų parengė kreipimąsi į Dievo tautą Paragvajuje, kuriame ir kalbama apie pasirengimo būsimai asamblėjai Meksikoje svarbą. Pastaroji, be kitko, derinasi su popiežiaus visoje Bažnyčioje pradėtu sinodiniu ėjimu trimis etapais: šį rudenį prasidės pirmas etapas „iš apačios“ – kraštų parapijose ir vyskupijose, antras 2022 m. pavasarį regionų ir žemynų lygmeniu, trečias 2023 m. rudenį Romoje eilinėje vyskupų sinodo asamblėjoje.

Paragvajaus vyskupai plenarinės ataskaitoje, kuria pasidalijo su Šventojo Sosto portalu „Fides“, patikino, jog meldėsi ir aptarė įvairius bažnytinio ir nacionalinio gyvenimo aspektus vadovaudamiesi nusistatymu „įsiklausyti į laiko ženklus, kad atrastų Dievo valią“.

Pasirengimas Meksikoje Lotynų Amerikos ir Karibų bažnytiniai asamblėjai bus svarbi patirtis, leisianti sutvirtinti Lotynų Amerikos Bažnyčios bendrystę ir ją atverti Bažnyčios visuotinumo matmeniui, padrąsinti visus tikinčiuosius, tiek asmeniniu, tiek bendruomeniniu lygmeniu, kad veiksmingai įsipareigotų šiame procese.

Vyskupai pareiškė, jog bus rengiamos įvairios iniciatyvos ir planuojami konkretus veiksmai, skatinantys dialogą tarp skirtingų visuomeninio gyvenimo sektorių ir veikėjų tam, kad būtų pasiūlyti ir konsensuso būdu atrasti sprendimai, kurie leistų atsiliepti į didžiuosius laikmečio iššūkius ir daugelio brolių ir seserų, ypač kenčiančių nelygybę ir neturtą, poreikius.

Eucharistijos metai, kurių tema „Jį atpažino dalydamiesi duoną“ kviečia sugrįžti į susitikimą su Kristumi Švenčiausiojo Sakramento slėpinyje, rašo Paragvajaus ganytojai. Pasak jų, mokiniu misija prasideda ir atgimsta liepsnojančioje širdyje, kuri klausosi gyvojo Kristaus, kuris ir toliau dėl daugelio dalija duoną žadindamas viltį, kad su Juo galima įveikti nusivylimą visų patiriamų sunkumų, mus skiriančių atstumų ir veikimą stabdančių kliūčių akivaizdoje.

Esame pakviesti su Kristumi tapti vaistais dabartiniu pandemijos ir po pandeminiu laikotarpiu, kuris išryškino esamas „ligas“, kurias turime pašalinti – įvairias moralinės, socialinės ir institucinės korupcijos išraiškas, įtakojančias taikingą sugyvenimą ir kliudančias visų mūsų, kaip brolių ir seserų, oriam gyvenimui.

Susivieniję su Kristumi visi krikštytieji esame įpareigoti tapti žemės druska ir pasaulio šviesa skelbimu ir liudijimu. Todėl mes, Paragvajaus vyskupai, suprasdami, kad evangelinis įsiklausymo, sinodiškumo, dialogo ir darnaus bendradarbiavimo ėjimas yra tinkamas vaistas socialinei sveikatai, kliaunamės Švč. Caacupė Marijos ir visų krikščionių maldos užtarimu, kad tarnautume Viešpačiui ir jo Bažnyčiai su Gerojo Ganytojo širdimi, kuri išgydo ir apsaugoja silpniausius ir negalinčius apsiginti, parašė vyskupai.

Vakcinos gelbsti gyvybes

Paragvajaus vyskupai kreipimesi į Dievo tautą pasidalijo asamblėjos išvadomis apie koronaviruso pandemiją ir jos pasekmes ugdymo procesams.  Ganytojai patikino, jog naujosios technologijos ir visuomeninės komunikavimo platformos yra labai svarbios dabartinėje konjunktūroje, tačiau jos negali atstoti tiesioginio asmeninio ryšio, kuris yra būtinas ugdymo procesuose. Be to „skaitmeninė praraja“ Paragvajuje išryškino naudojimosi technologijomis nelygybę, resursų trūkumą. Todėl svarbus visų bendradarbiavimas ir įsipareigojimas kantriai, uoliai ir atsakingai diegti prevencines priemones. Vakcinos gelbsti gyvybes, pridūrė Paragvajaus vyskupai. Jie patikino, kad bendros mokslo, medicinos, visuomeninių komunikatorių ir religinių bendruomenių pastangos padeda įveikti baimę, išskleisti abejones ir ugdyti visų visuomenės sektorių dėmesį solidarumo svarbai ir pastangoms užtikrinti, kad visi lygiomis teisėmis gautų vakcinas ir medicininį aprūpinimą. Svarbu, kad valdantieji krizės metu suteiktų visus reikiamus resursus ir sutvirtintų įsipareigojimą dėl visų piliečių sveikatos.

Kreipimesi ganytojai dėkojo medikams ir sveikatos darbuotojams, prisiminė visus mirusius pandemijos laikotarpiu ir jų šeimas, kartu pasmerkė čiabuvių tautų patiriamą nesaugumą, smurtą ir piktnaudžiavimą, prašė išrauti su šaknimis ir šį socialiniam sugyvenimui gręsiantį, Paragvajui būdingą blogį, paragino vyriausybę sustiprinti saugumo ir teisingumo priemones, kad būtų užtikrintos visų nuosavybės teisės ir gerbiami visi krašto gyventojai. (SAK / Vatican News)

2021 liepos 13, 14:04