Paieška

Šventosios Dvasios atsiuntimas – Sekminės Šventosios Dvasios atsiuntimas – Sekminės 

Bažnyčia Brazilijoje skelbia Pašaukimų metus

„Pašaukimo malonė ir misija“ yra Brazilijoje 2023 metais švęsimų Pašaukimų metų tema. Potemė: „Liepsnojančios širdys, žingsniuojančios kojos“.

2023 m. švęsimi Pašaukimų metai suteiks progą tikinčiųjų bendruomenei ne tik žvelgti į ateitį ir kurti naujas pašaukimų pastoracijos strategijas, bet ir įvertinti visų ligi šiol Brazilijoje minėtų Pašaukimų metų rezultatus. Mat 2023 metais sukanka keturiasdešimt metų nuo 1983 metais Brazilijoje švęstų pirmųjų Pašaukimų metų.

Bažnyčios Brazilijoje Pašaukimų metų potemė paimta iš Luko Evangelijos pasakojimo apie mokinius iš Emauso – jame kalbama apie vieną iš paskutiniųjų Jėzaus mokinių susitikimų su Mokytoju prieš jo įžengimą į dangų. Mokiniai neatpažino kelyje sutikto, iš mirties prisikėlusio Jėzaus, tik vakarieniaujant su juo „jų akys atsivėrė“. Vėliau jie kalbėjo: „Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė Raštų prasmę?“ Jie tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten rado susirinkusius Vienuolika su savo draugais, kurie sakė: „Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui“. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie atpažino Jėzų, kai jis laužė duoną.

Brazilijos vyskupų konferencija vienbalsiai pritarė siūlymui surengti Pašaukimų metus, kurie bus pradėti 2022 lapkričio 20 d. ir tęsis iki 2023 lapkričio 26 d. Pasak Pašaukimų metus pasiūliusio Brazilijos episkopato Įšventintųjų ir pašvęstųjų komisijos pirmininko João Francisco Salm, Tubarão vyskupo, metų šventimai pratęs prieš keturiasdešimt metų pradėtą procesą: „Anuomet buvo paskatintas ir išplėstas pripažinimas, kad visa tikinčiųjų bendruomenė atsakinga už pašaukimų skatinimą, ugdymą ir formavimą“, – patikino vyskupas.

Pasak kito komisijos nario kun. João Cândido Neto, „pašaukimų metų paskelbimas liudija apie labai didelį Bažnyčios Brazilijoje troškimą, kad Bažnyčia būtų vieninga, sinodiška, misionieriška, diakoniška, t. y. tarnaujanti, ir artima žmonėms. Ir ne tik tai – paskelbtais metais pašaukimai turi būti suvokiami kuo plačiau, apimant giluminę pašaukimo, tiek asmeninio, tiek bendruomeninio,  reikšmę. Reikia kuo aiškiau ugdyti skirtingų pašaukimų Bažnyčioje tapatybę, nes visi mes esame „pašauktųjų tauta“, tvirtino kun. J. Cândido Neto.

Brazilijos vyskupų konferencijos komisijos narys patikino, jog laikas atsisakyti siaurai suvokiamo, pernelyg klerikalinio požiūrio į pašaukimus, kaip ir migloto jų apibendrinimo, dėl kurio gerai neišryškinamas kiekvieną asmenį liečiantis faktas, kad Dievas kviečia, pašaukia kiekvieną atskirai. Būtent todėl asmeninis pašaukimas ir Bažnyčia, kurią sudaro Viešpaties pašauktų vyrų ir moterų bendruomenė, yra neatskiriami, pareiškė Įšventintųjų ir pašvęstųjų komisijos narys.

Komisija, siūlydama skelbti Pašaukimų metus, vadovavosi 2018 m. Vyskupų sinodo tema „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas“  baigiamuoju dokumentu. Pasirinkta Pašaukimų metų tema atspindi baigiamojo dokumento tvirtinimą, jog pašaukimas tikrai yra malonės ir santarvės dovana, pats gražiausias ir brangiausias mūsų laisvės slėpinys. Jis padeda suprasti, kad kiekvieno pašaukimo ir kiekvienos misijos kilmė, centras ir kelias yra Jėzaus Kristaus asmuo.

Potemė: „Liepsnojančios širdys, žingsniuojančios kojos“ primena Emauso mokinius, kurie išklausę Prisikėlusiojo žodžio liepsnojančiomis širdimis pakilo ir išskubėjo skelbti apie įvykusį susitikimą su Kristumi.

„Viliamės, kad pašaukimų metai padės kiekvienam žmogui priimti Kristaus kvietimą kaip malonę ir kad tai bus proga uždegti kuo daugiau širdžių nueiti misijos keliu.“ (SAK / Vatican News)

2021 liepos 20, 10:52