Paieška

Domenico Sorrentino, Asyžiaus vyskupas Domenico Sorrentino, Asyžiaus vyskupas 

Asyžiuje gaivinama „Asyžiečių atlaidų“ tradicija

Ketvirtadienį, liepos 29-ąją, prasidėjo pasirengimo Asyžiaus atlaidams tridienis. Meditacijai apie šv. Pranciškaus pradėtus atlaidus – populiariai vadinamus Porciunkulės atlaidais – Marijos, Angelų karalienės bazilikoje vadovauja Giuseppe Baturi, Kaljario arkivyskupas ir Italijos vyskupų konferencijos vicepirmininkas.

Tuo metu Asyžiaus vyskupas Domenico Sorrentino rugpjūčio 1–2 dienomis vyksiančių Porciunkulės atlaidų proga pakvietė savo vyskupijos ir ypač Asyžiaus miesto gyventojus dalyvauti „Asyžiečių atlaiduose“ – miesto gyventojų atgailos procesijoje į Porciunkulę, su laiku nutrūkusiame tradiciniame renginyje, kurį vietos vyskupas pasiūlė atgaivinti.

Asyžiaus atlaidai garsūs visame pasaulyje, ypač pranciškonų bendruomenėse ir parapijose. Asyžiuje dalyvaujantieji Porciunkulės atlaiduose gauna atlaidus pamaldžiu ėjimu pro Porciunkulės bažnyčios „Amžino gyvenimo duris“.

Maža Porciunkulės bažnyčia  yra svarbus Pranciškaus Asyžiečio gyvenimo ir dvasingumo centras. Šv. Pranciškus kurį laiką joje gyveno, dažnai į ją sugrįždavo, joje suvokė pašaukimą gyventi pagal Kristų ir Evangeliją, joje sukūrė pranciškonų bendruomenę, iš jos į misijas siuntė pirmuosius mažesniuosius brolius ir savo gyvenimo pabaigoje paprašė jį nunešti į Porciunkulę, kad joje numirtų.

Ypač svarbi 1216 m. šv. Pranciškaus Porciunkulėje išgyventa mistinė patirtis, davusį pradžią Porciunkulės atlaidams. Jam per regėjimą apsireiškė Jėzus ir jo Motina Marija. Pranciškus regėjime išsakė troškimą, kad visi, kaip jis, užėję į šią bažnyčią galėtų patirti Dievo atleidimo malonę – visi, kurie ateis vedini troškimo pelnyti Dievo atleidimą ir susitaikyti su Juo – kad kaip jis patirtų išlaisvinančią Dievo meilę mums.

Nuo tada atlaidus Porciunkulės bažnyčioje galima pelnyti kiekvieną metų dieną, o kitur pasaulyje tik Porciunkulės atlaidų dieną, rugpjūčio 2-ąją, pranciškonų bažnyčiose, koplyčiose, parapijose ir bendruomenėse.

„Asyžiečių atlaidai“, kuriuos dabar gaivina Asyžiaus vyskupas, laikytini asyžiečių privilegija: tradiciškai jie rinkdavosi į centrinę miesto aikštę ankstyvą rugpjūčio 1-osios rytą ir procesijoje nueidavo į Marijos, Angelų Karalienės, baziliką, kuri gaubia mažąją Porciunkulės bažnytėlę, kad būtų pirmieji gavę atlaidus, kuriuos kiekvienam išrūpino šv. Pranciškus.

Asyžiaus vyskupas Domenico Sorrentino apie „Asyžiečių atlaidų“ atgaivinimą parašė pastoraciniame laiške, kurio tema skamba tarsi programa: „Sugrįžti prie Porciunkulės, sugrįžti prie Evangelijos“. Vyskupas pastoraciniame laiške taip pat pakvietė pradėti galvoti apie būdus, kaip pasirengti šv. Pranciškaus mirties 800 metų sukakčiai 2026 metais.

Vyskupas taip pat paragino Asyžiaus vyskupijos gyventojus pasiskaityti šv. Pranciškaus Asyžiečio „Regulą be bulės“ – tai yra vienuolinio gyvenimo normas, kurias popiežius Inocentas III patvirtino tik žodžiu. Tekstas liko „be bulės“ – t. y. be popiežiaus antspaudo.

„Regula be bulės“ yra gyvenimo pagal Evangeliją normos. Trumpame tekste šv. Pranciškus parinko keletą Evangelijos tekstų, kuriais turėjo vadovautis pirmieji Pranciškaus Asyžiečio sekėjai. Vyskupas Domenico Sorrnetino, susumuodamas „Regulos be bulės“ turinį, patikino, jog Šv. Pranciškui rūpėjo vien tik gyvenimas pagal Evangeliją.

Pranciškui Jėzaus žodis buvo visas gyvenimas. Jis norėjo Evangelijos ir nieko daugiau. Visa, ką galvoja, sako ir siūlo Jėzus, yra Pranciškaus gyvenimo idealas, gyvenimo norma, jo misija. Pranciškui Bažnyčia užgimsta tuomet, kai pasineriama į Evangeliją, ir nyksta tuomet, kai nuo jos atitolstama.

Jei norime deramai pasirengti šv. Pranciškaus Asyžiečio mirties aštuonišimtosioms metinėms, turime „sugrįžti prie Evangelijos“. Pranciškus mums sugrąžina Kristų ir jo Evangeliją kaip gyvenimo taisyklę. Ir tai nėra tik pranciškonams svarbūs dalykai – tai visai  Bažnyčiai svarbus reikalas, prašė pastoraciniame laiške Asyžiaus vyskupas D. Sorrentino. Jis nuoširdžiai reiškė viltį, kad pranciškonų puoselėjama brolybė taps dingstimi ir jo vyskupijos gyventojams atrasti pirmykštės krikščionių bendruomenės pavyzdį – Jėzaus mokinių, kurie buvo vienos širdies ir vienos dvasios.

Sugrįžkime į Porciunkulę, kad su Šv. Pranciškumi patirtume atlaidų malonę, kad sugrąžintume Kristų į mūsų gyvenimą ir visas gyvenimo sferas, kad Evangelijos šviesoje galėtume ne tik atrasti santuokos ir ja pagrįstos šeimos prasmę, bet ir dvasinių šeimų, kurios viena kitą palaiko Kristuje, patirtį.

Porciunkulės atlaidai prasidės sekmadienį, rugpjūčio 1-osios vidudienį, tuoj pat po šv. Mišių, kurias 11 val. aukos t. Massimo Fusarelli, naujasis Pranciškonų mažesniųjų brolių ordino vyresnysis. Jis atvers duris į Porciunkulę visiems trokštantiems pelnyti atlaidus. Juos bus galima pelnyti per parą, iki pirmadienio, rugpjūčio 2 d. vidurnakčio. Kulminacines atlaidų Mišias pirmadienį, 11.30 val., aukos kardinolas Mauro Piancenza, Bažnyčios Didysis penitenciarijus. Visas atlaidų pamaldas bus galima stebėti nuotoliniu būdu per pranciškonų TV ir socialinius tinklus. (SAK / Vatican News)

 Porciunkulės bažnyčia Marijos, Angelų karalienės, bazilikoje
Porciunkulės bažnyčia Marijos, Angelų karalienės, bazilikoje
2021 liepos 29, 13:41