Paieška

Šv. Šeimos paveikslas Šv.  Juozapo bažnyčioje Nazarete Šv. Šeimos paveikslas Šv. Juozapo bažnyčioje Nazarete 

Artimieji Rytai. Šventosios šeimos ikonos piligrimystė

Šventosios šeimos ikona, atvaizduojanti Nazareto šv. Juozapo bažnyčios mozaiką, ateinančiomis dienomis persikelia į Libaną. Tai bus pirmasis etapas kelionės, kurios metu ikona apkeliaus Artimųjų Rytų kraštų katalikų bendruomenes.

Ikonos piligrimystė tęsis beveik iki šių metų pabaigos. Šv. Šeima simboliškai apjungs bendruomenes, kurios visos dalijasi giliu pamaldumu į Šventąją Šeimą ir išgyvena panašius į jos sukrėtimus, visą Artimųjų Rytų regioną alinančias krizes ir nesiliaujančius konfliktus. Apkeliavusi Šventosios Žemės ir kaimyninių šalių Bažnyčias ikona bus atvežta į Romą, kur gruodžio 8-ąją bus švenčiamas Šv. Juozapo metų uždarymas.

Ikoną iš Jeruzalės į Libaną atgabens į namus grįžtantis katalikų sirų patriarchas Ignacas Youssif III Younanas. Jis šiomis dienomis su pastoraciniu vizitu lankė savo Bažnyčios bendruomenes Izraelyje, Palestinoje ir Jordanijoje. Ketvirtadienį, liepos 7-ąją patriarchą Ignacą Youssif III priėmė Palestinos prezidentas Abu Mazenas. Libane Šventosios šeimos ikona apkeliaus daugelį parapijų, vienuolynų ir šventovių. Be kitų šalių, ikona bus atgabenta taip pat į Iraką.

Ikonos kelionė nupins dvasinį tinklą tarp krikščioniškų bendruomenių Artimuosiuose Rytuose ir Nazareto miesto šv. Juozapo bažnyčios, kuri, pasak tradicijos, pastatyta vietoje, kur stovėjo staliaus Juozapo, jo sužadėtinės Marijos ir jų sūnaus Jėzaus namas. Piligriminė Šv. Šeimos ikona iš Nazareto yra ypatinga tuo, kad atvaizdas – tiksli Nazareto Šv. Juozapo bažnyčios altoriaus paveikslo kopija – yra su relikvijų intarsijomis iš kitos, kur kas garsesnės Nazareto bažnyčios – Apreiškimo bazilikos, skelbia misijų naujienų agentūra „Fides“.

Naujienų svetainės pranešime iš Jeruzalės ikonos piligrimystė apibūdinama kaip Rytų Bažnyčiose birželio 27-ąją švęstos „Taikos Rytuose dienos“ pratęsimas. Visos Artimųjų Rytų katalikų bendruomenės paminėjo „Taikos Rytuose dieną“, pagrindinis minėjimas švęstas ir iškilmingos Mišios aukotos Nazareto Apreiškimo bazilikoje. Pirmąją „Taikos rytuose dieną“ surengė prie Artimųjų Rytų katalikų patriarchų tarybos veikiantis vyskupų teisingumo ir taikos komitetas. Dienos tikslas – melsti Visagalį taikos ir gailestingumo regiono tautoms, kuriose sudygo krikščioniško tikėjimo sėkla. Pagrindinio minėjimo Nazarete dalyviai atliko Artimųjų Rytų regiono paaukojimo Šv. Šeimai aktą.

„Paaukodami Artimuosius Rytus Šventajai Nazareto šeimai, prašysime Jėzų, Mariją ir Juozapą, kad saugotų regiono gyventojus, kenčiančius nuo politinių ir ekonominių krizių pasekmių, kurias šiandien dar labiau pagilino pandemija, atnešusi daug nestabilumo ir baimės. Šventajai šeimai patikėsime savo gyvenimus ir savo žemę, baimes ir viltis, šeimas ir jaunimą, melsdami, kad kiekviena šeima būtų namų Bažnyčia ir šventumo mokykla“, – pareiškė Jeruzalės lotynų apeigų katalikų patriarchas Pierbattista Pizzaballa, OFM.

„Artimųjų Rytų krikščionys melsis, kad į regioną sugrįžtų taika ir stabilumas, kad visiems gyventojams būtų garantuotos vienodos teisės ir pareigos, laisvė ir orumas, nepriklausomai nuo religinės ar tautinės tapatybės“.

„Fides“ pridūrė, kad prie keliaujančios Šv. Šeimos ikonos melsis ne tik Artimųjų Rytų katalikų, bet ir kitų krikščioniškų konfesijų tikintieji. Pranešime pacituotas Libano katalikų komunikacijos centro pasisakymas, jog „krikštytųjų žvilgsnis ir jų malda prie Šv. Šeimos ikonos išreikš tikėjimo bendrystę taip pat tarp skirtingų konfesijų krikščionių, kurias vienija pamaldumas į šventąją Nazareto šeimą. Centras priminė išskirtinį Egipto koptų Bažnyčios pamaldumą – koptai savo krašto teritorijoje saugoja daugelį vietų, pro kurias, pagal tradiciją, keliavo tremtiniai Juozapas ir Marija su kūdikiu Jėzumi, priversti bėgti į Egiptą nuo Erodo piktų ketinimų. (SAK / Vatican News)

2021 liepos 09, 12:12