Paieška

Ugandos kankinių šventovė Namugonge Ugandos kankinių šventovė Namugonge 

Ugandos vyskupas: pandemija pamokė nuosaikesnio gyvenimo

Ugandos krikščionių bendruomenės antrus metus iš eilės buvo priverstos kankinių minėjimą birželio 3-ąją švęsti be tradicinės tikinčiųjų piligrimystės į Namugongo šventovę. Pagrindinė krašto šventė, skirta kankinių atminimui, iškilmės dieną paprastai pritraukia minias krikščionių, ne vien katalikų, iš visos Ugandos ir kitur. Ši diena yra nacionalinė šventė Ugandoje.

Ugandos kankinių diena, švenčiama jau 124 metus, atmena 45 krikščionis – 22 katalikus ir 23 anglikonus – XIX amžiaus pabaigoje Bugandos karaliaus Kabakos Mwangos įsakymu nužudytus iš neapykantos krikščionių tikėjimui. Žinomiausias jų – šv. Karolis Lwanga, su 21 bendraminčiu nužudyti nuo 1885 metų lapkričio 15 iki 1887 metų sausio 27 dienos.

Ugandos kankinių atminimo šventė labai svarbi visiems Ugandos gyventojams. Kiekviena krašto vyskupija rotacine tvarka kviečiama rengti metinį įvykį ir jam vadovauti. Tačiau COVID–19 pandemija taip pat šiemet sugriovė planus birželio 3-ąją Namugonge švęsti kuo iškilmingiau. Už minėjimą atsakinga vyskupija visus metus ruošiasi šiai dienai, rengia pastoracinių įvykių planus, renka aukas. Šiemet už minėjimą atsakingos Masakos vyskupijos ganytojas Silverius Jjumba vadovavo iškilmės Mišioms, jose fiziškai Namugongo šventovėje galėjo dalyvauti tik apie 200 kviestinių svečių.

Daugelis dalyvavo Mišiose dvasinėje vienybėje nuotoliniu būdu. Pasak vyskupo Jjumba, tikintieji neatvyko ne todėl, kad nenorėjo. COVID-19 padiktavo šitą apgailėtiną situaciją: „Mes tapome tarsi padalytas Kristaus kūnas. Esame išsibarstę, bet būtų klaidinga sakyti, kad pasiklydome“, – patikino ganytojas.

„Šventės nuotaika buvo drungna, bet Viešpats mus kviečia švęsti nebe taip, kaip esame pratę, – su triukšmu ir fanfaromis, o nuosaikiai. Kupini tikėjimo priimkime šiuos pasikeitimus kaip Šventosios Dvasios suteikiamą progą, kad dvasiškai priimtume Ugandos kankinių rodomą pavyzdį – jų gilų tikėjimą, dosnią meilę artimui ir Dievui iki kraujo praliejimo“, – sakė vyskupas.

Jis taip pat prisiminė daugiau kaip 50 žmonių gyvybių pasiglemžusį smurtą per neseniai vykusią Ugandos prezidento rinkimų kampaniją, prašė savo kraštiečių įsisąmoninti Ugandos kankinių atleidimo paveldą. „Mums reikia susitaikymo, turime gerbti kitaip manančius, elgtis teisingai“, – pasakė vyskupas.

Ugandos kankinių minėjime buvo meldžiamasi ir už mirusius dėl koronaviruso  pandemijos dvasininkus, pašvęstuosius ir pasauliečius; įsakmiai prisimintas daugelio iškilmės dalyvių pasigestas, Bažnyčios Ugandoje moraliniu autoritetu pripažintas Kampalos arkivyskupas Cyprian Kizito Lwanga, balandžio mėnesį miręs nuo COVID-19.

„Liūdesys, drungnumo jausmas, tuštuma tevirsta veiksmais vardan nukryžiuoto Viešpaties. Vietoj nusiminimo žadinkime tikėjimą pagal Evangelijos pamokymą: jei grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis ir liks tik grūdas, o jei jis apmirs, atneš daug vaisių“, – priminė vyskupas Jjumba.

Ugandos kankinius katalikus 1920 m. popiežius Benediktas XV paskelbė palaimintaisiais, 1964 metais šv. Paulius VI juos įrašė į Katalikų Bažnyčios šventųjų sąrašą. Jis lankėsi kankinystės vietoje 1969 metais, pašventino Namugongo kankinių šventovės altorių, šv. Jonas Paulius II ir popiežius Pranciškus šventovėje aukojo kankinių minėjimo Mišias. Viena Romos vyskupijos parapija netoli apaštalo šv. Pauliaus kankinystės vietos „Tre fontane“ dedikuota šventiesiems Ugandos kankiniams. (SAK / Vatican News)

2021 birželio 05, 13:17