Paieška

Vienuoliai Senegale Vienuoliai Senegale 

Senegalo vyskupai apie teisingumo ir taikos ateitį

Bažnyčia Senegale paminėjo istorinio vyskupų pastoracinio dokumento „Kartu kurkime teisingumą ir taiką Senegale“ sukaktį. Prieš metus turėjęs įvykti, tačiau dėl pandemijos nukeltas forumas apie dokumento išliekamąją vertę surengtas penktadienį, birželio 11 d.

Dokumento svarbą nulėmė ganytojų toliaregiškas atsiliepimas į Senegale prieš beveik tris dešimtmečius kilusią dramatišką krizę. Aptarę socialinės, ekonominės, moralinės ir religinės krizės kontekstą ganytojai pakvietė gyventojus pasirengti nuoširdžiam socialiniam atsivertimui, kad taptų pavyzdingais piliečiais ir ugdytų bendrąjį gėrį.

Pasak Dakaro arkivyskupo Benjamino Ndiaye, kalbėjusio forumo atidaryme, 1994 metų dokumentas tebėra Bažnyčios Senegale socialinės veiklos kertinis akmuo. Pasak jo, ypatingą dėmesį reikia skirti jaunimo ugdymui, senoliai jaunimui turi būti pavyzdys ir parama, kurios jie trokšta, norėdami gyventi tvarkingoje, veiksmingoje, įstatymus ir normas gerbiančioje šalyje, kurios piliečiai gebėtų prisiimti socialinę atsakomybe, tikėtų Senegalu, jo kultūra, perspektyvomis, vertybėmis ir tapatybe.

Senegalo sostinės ganytojas išsakė viltį, kad istoriniam dokumentui skirtas forumas sužadins didesnį socialinio sugyvenimo, paremto bendryste, brolybe, pagalba ir bendruoju gėriu, supratimą. Forumo dalyvius pasveikinęs nuncijus paantrino, jog kova dėl teisingumo ir dalyvavimas visuomenės atsinaujinimo procese yra sudėtinis evangelizavimo matmuo ir pamatinė Bažnyčios misija. (SAK / Vatican News)

2021 birželio 13, 15:48