Paieška

Marija Laura Mainetti Marija Laura Mainetti 

Satanizmo auka s. Marija Laura paskelbta palaimintąja

Sekmadienį, birželio 6 d., Kjavenoje, Lombardijos regione Italijoje, palaimintąja paskelbta s. Marija Laura Mainetti, Kryžiaus dukterų kongregacijos sesuo. 2000 m. satanistų žiauriai nukankinta vienuolė s. Marija Laura buvo nužudyta iš neapykantos tikėjimui, sakoma 2019 m. paskelbtame Šventųjų skelbimo kongregacijos dekrete dėl Dievo tarnaitės kankinystės.

Vienuolės kankinės beatifikacijos apeigoms sekmadienį Kjavenos miesto stadione Komo vyskupijoje vadovavo kardinolas Marcello Semeraro, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas.

Birželio 6-osios vidudienio susitikime popiežius paminėjo beatifikaciją Kjavenoje, reiškė viltį, kad naujoji palaimintoji tikinčiųjų bendruomenėje paskleis tikėjimo, meilės ir entuziazmo, dalyvavusiųjų vidudienio maldos susitikime Šv. Petro aikštėje paprašė plojimais pasveikinti naują palaimintąją.

„Kryžiaus dukterų kongregacijos s. Marija Laura Mainetti mylėjo jaunuolius labiau už viską, mylėjo ir atleido blogio pavergtoms merginoms, mums paliko savo gyvenimo programą: kiekvieną mažą dalyką daryti su tikėjimu, meile ir entuziazmu. Tegu Viešpats mums visiems suteikia tikėjimo, meilės ir entuziazmo. Aplodismentai naujai palaimintajai!“, – sakė sekmadienį popiežius.

Daugelis šiaurės Italijoje dar gerai prisimena labai kraupias palaimintosios s. Marijos Lauros Mainetti nužudymo aplinkybes. Ją Kjavenoje nukankino trys nepilnametės merginos, įviliojusios seserį vienuolę į pasalą. Viena iš merginų paskambino vienuolei, sakydama buvusi išprievartauta ir pastojusi, ir pakvietė vakare pasikalbėti. Vėliau jos aiškino, jog žudė „dėl malonumo“, esą liepiamos Šėtono.

Marija Laura, būdama aštuoniolikos metų, rinkosi vienuolinį gyvenimą ir, pagal Kryžiaus dukterų charizmą, daugiau kaip keturis dešimtmečius mokytojavo, tarnaudama vaikų ir jaunimo visaverčiam ugdymui. Mirdama palaimintoji s. Marija Laura Mainetti ją kankinusioms merginoms ištarė atleidimo žodžius. (SAK / Vatican News)

2021 birželio 07, 11:06