Paieška

Jeruzalė Jeruzalė 

Pranciškonai ragina piligrimus vėl keliauti į Šventąją Žemę

Šventosios Žemės pranciškonų kustodijos vadovas tėvas Francesco Patton, atvykęs į Romą dalyvauti Rytų krikščionis remiančio fondo ROACO valdybos kasmetiniame posėdyje, kreipėsi į viso pasaulio tikinčiuosius, ragindamas lankyti Šventąją Žemę, atnaujinti dėl pandemijos nutrauktas piligrimystes.

Dėl palyginti anksti Izraelyje pradėtos vakcinavimo kampanijos sanitarinė padėtis yra gera, tad labai svarbu kuo greičiau atnaujinti piligrimines ir turistines keliones į Šventąją Žemę, sakė tėvas F. Pattonas, primindamas, kad iš religinio turizmo gaunamos pajamos sudaro labai didelę vietinių krikščionių įplaukų dalį. Nuo piligrimysčių didele dalimi priklauso Šventosios Žemės krikščionių darbas ir pragyvenimas. Dėl pandemijos daugybė religinio turizmo sektoriuje dirbančių vietinių krikščionių neteko darbo. Sunkiausia padėtis Palestinos teritorijose, kur dauguma darbo netekusių žmonių neturi jokių socialinių garantijų.

Šventąsias vietas lankančiam žmogui piligrimystė visada yra pirmiausia dvasinis įvykis, savo tikėjimo pagilinimas. Šis aspektas visada yra svarbus, tačiau, kai kalbame apie keliones į Šventąją Žemę, turime atsiminti ir solidarumo su vietiniais krikščionimis aspektą. Šventosios Žemės krikščionys gyvena Jėzaus gimtojoje žemėje, kur gimė mūsų tikėjimas ir susikūrė Bažnyčia. Viso pasaulio tikintieji yra skolingi šiems mūsų broliams ir seserims, kurie, gyvendami nelengvomis sąlygomis, užtikrina krikščioniškojo liudijimo tęstinumą ten, kur yra visų mūsų šaknys. (JM / Vatican News)

2021 birželio 24, 14:36