Paieška

Tarptautinio Eucharistinio kongreso Budapešte simbolis Tarptautinio Eucharistinio kongreso Budapešte simbolis 

Paskelbtas Tarptautinio Eucharistinio kongreso video ir himnas

Antradienį, birželio 15 d., Budapešte paviešintas 52-ojo Tarptautinio Eucharistinio kongreso pristatymo oficialus video ir himnas. Kongresas rugsėjo 5–12 dienomis rengiamas Vengrijos sostinėje.

Video įraše – trijų jaunų krikščionių gyvenimo ir pamaldumo patirtys: studentės, globojančios mirštančią senolę, muzikanto, sulaukiančio patyčių dėl kryželio, ir dvasininko, patiriančio gailestingumo malonę. Visi trys dvasinę paguodą atranda per apsilankymą Šv. Steponui, krikščionybę Vengrijoje įvedusiam pirmajam Vengrijos karaliui, dedikuotoje katedroje.

Kardinolas Peteris Erdo, pristatydamas oficialų video ir himną patikino, jog šis himnas yra ir naujas, ir senas. Himnas yra atnaujinta paskutiniojo Vengrijoje surengto Tarptautinio Eucharistinio kongreso himno versija.

1938 metais Budapešte įvykusiam 34-ajam Tarptautiniam Eucharistiniam kongresui vadovavo popiežiaus legatas, kardinolas Eugenio Pacelli, kiek mažiau nei po metų nuo šio įvykio išrinktas popiežiumi Pijumi XII.

Tarptautinio Eucharistinio kongreso Budapešte 1938 metais darbus lydėjo įtampa ir baimė, nes jau buvo galima pajusti besiartinantį Antrąjį pasaulinį karą. Todėl anuomet himnui buvo išrinkta giesmė apie tautų taiką ir vienybę. Ir vėliau vengrai jos neužmiršo, ji tapo populiari. 2019 metais giesmė suskambėjo Šumuleu Čuko Marijos šventovėje Rumunijoje per popiežiaus Pranciškaus vizito metu aukotas mišias. Šventovė istoriniame Transilvanijos regione yra garsi Rumunijos katalikų, ypač vengrų kilmės rumunų, piligriminė vieta.

52-ojo Tarptautinio Eucharistinio kongreso pristatymo konferencijoje kardinolas Peteris Erdo taip pat pristatė dvylika kongreso ambasadorių, kuriais paskirti Vengrijoje žinomi kultūros veikėjai.

Skelbiama, kad Tarptautinio Eucharistinio kongreso uždarymo Mišioms Budapešte vadovaus popiežius Pranciškus. Popiežius kovo mėnesį grįždamas į Romą iš kelionės į Iraką lėktuve surengtame susitikime su spaudos darbuotojais pats pranešė apie ketinimą nuvykti į Budapeštą ir dalyvauti Tarptautiniame Eucharistiniame kongrese. (SAK / Vatican News)

2021 birželio 16, 15:15