Paieška

Nazareto Šv. Juozapo bažnyčia Nazareto Šv. Juozapo bažnyčia 

Nazarete bus meldžiama Šventosios Šeimos užtarimo

Artimųjų Rytų katalikų patriarchų taryba paragino regiono šalių katalikų bendruomenės švęsti „Taikos Rytuose dieną“. Birželio 27-ąją Nazarete bus aukojamos pagrindinės minėjimo Mišios. Tą dieną melstis už taiką paragintos visų Artimųjų Rytų šalių katalikų bendruomenės.

„Taikos Rytuose dienos“ minėjimu bus pažymimos šiemet sukankančios popiežiaus Leono XIII enciklikos „Rerum Novarum“ 130-osios metinės ir 150 metų sukaktis nuo šv. Juozapo paskelbimo Visuotinės Bažnyčios globėju. Birželio 27-ąją Šventosios Žemės katalikų vadovai ir bendruomenių atstovai švęs Mišias Nazareto Apreiškimo bazilikoje. Mišių metu visi Artimieji Rytai bus pavesti Šventosios Šeimos globai. Taip pat bus palaiminta Šventąją Šeimą vaizduojanti ikona, nutapyta pagal Nazareto Šv. Juozapo bažnyčios mozaiką. Ši bažnyčia stovi toje vietoje, kur, pasak tradicijos, buvo šv. Juozapo namai. Po birželio 27-osios iškilmių prasidės ikonos piligrimystė per visas Artimųjų Rytų šalis, kuriose veikia organizuotos katalikų bendruomenės. Piligrimystė prasidės nuo Libano. Šventosios Šeimos ikona galiausiai bus atgabenta į Romą, kur gruodžio 8-ąją bus švenčiamas šv. Juozapo metų uždarymas. Po to ikona sugrįš į Nazareto Šv. Juozapo bažnyčią, kuriai ji buvo sukurta.

Jeruzalės lotynų apeigų katalikų patriarchas arkivyskupas Pierbattista Pizzaballa kviečia visus savo vadovaujamos Šventosios Žemės Bažnyčios narius jungtis į bendrą maldą ir ypač į birželio 27-ąją Nazarete vyksiančias iškilmes. „Visus kviečiu asmeniškai, o kas negali asmeniškai – dvasine bendryste ir malda dalyvauti iškilmėje, per kurią maldausime Dievo gailestingumo ir taikos Artimiesiems Rytams, kur krikščionių tikėjimas gimė ir vis dar yra gyvas, nepaisant kančios“, – rašo patriarchas. „Paaukodami Artimuosius Rytus Šventajai Nazareto šeimai, prašysime Jėzų, Mariją ir Juozapą, kad saugotų regiono gyventojus, kenčiančius nuo politinių ir ekonominių krizių pasekmių, kurias šiandien dar labiau pagilino pandemija, atnešusi daug nestabilumo ir baimės. Šventajai šeimai patikėsime savo gyvenimus ir savo žemę, baimes ir viltis, šeimas ir jaunimą, melsdami, kad kiekviena šeima būtų namų Bažnyčia ir šventumo mokykla“. Artimųjų Rytų krikščionys melsis, kad į regioną sugrįžtų taika ir stabilumas, kad visiems gyventojams būtų garantuotos vienodos teisės ir pareigos, laisvė ir orumas, nepriklausomai nuo religinės ar tautinės tapatybės. (JM / Vatican News / lpj.org)

2021 birželio 21, 14:47