Paieška

Lotynų Amerikos žemyno vyskupų tarybos (CELAM) asamblėjos dalyviai Lotynų Amerikos žemyno vyskupų tarybos (CELAM) asamblėjos dalyviai 

Lotynų Amerika. Išeinančios sinodinės Bažnyčios pastoracija

Lotynų Amerikos vyskupai kreipėsi į tikinčiuosius ragindami pandemijos laikotarpiu kurti naujas evangelizavimo ir tarnystės strategijas. Vyskupai posėdžiavo gegužės mėnesį nuotolinėje asamblėjoje, o baigiamąjį dokumentą, kuriuo kreipiasi į visus žemyno katalikus, paskelbė birželio 1-ąją.

Kreipimesi į Dievo tautą vyskupai pristatė pandemijos paženklintos dabartinės situacijos analizę ir paprašė tikinčiųjų kurti naujas strategijas, kurios leistų drąsiau plėsti misionierišką apsisprendimą, skleisti viltį ir įgyvendinti įsipareigojimus.

Lotynų Amerikos katalikų bendruomenės yra solidarios ir atviros kitų poreikiams, užjaučia tuos, kurie kenčia dėl dabartinės pandemijos, patikino ganytojai po 38-osios Lotynų Amerikos vyskupų generalinės asamblėjos paskelbtame dokumente. Jie išreiškė viltį, kad tokie pat jausmai lydės visus Bažnyčios narius, juos pakvietė kartu kurti vilčiai atvirą ir naują aušrą žadinančią meilės bendruomenę.

Ganytojai pasidalijo Lotynų Amerikos žemyno vyskupų tarybos (CELAM), kaip vieno didelio visą žemyną apimančio Pastoracinio centro, vizija, pagal Evangeliją labiau atitinkančią šiuometines situacijas žemyne ir galinčią įgyvendinti Dievo karalystės, kaip išeinančios sinodinės Bažnyčios, pastoraciją.

Pasak vyskupų, labai svarbu, kad visi įsipareigotų virsti Bažnyčia, darbuotųsi Bažnyčioje, būdami skirtingi ir bendrystėje, vadovautųsi sinodiškumu, suteikiančiu visiems teisę ir galimybę eiti kartu. Vyskupai patikino, jog negalima stovėti vietoje priešais iškylančius laiko iššūkius, reikia atrasti naujų galimybių, kaip liudyti Dievo meilę, ieškoti naujų evangelizavimo ir tarnystės formų su išeinančių mokinių misionierių užsidegimu.

„Supratimas, jog kartu dalyvauja prisikėlęs Kristus, padės atpažinti  dabartinės tikrovės suteikiamas galimybes ir joje vykstančias permainas, kad būtų galima patikslinti pastoracinius atsakymus“, – parašė Lotynų Amerikos katalikų vyskupai. (SAK / Vatican News)

2021 birželio 05, 13:21