Paieška

Kardinolas George Pell Kardinolas George Pell 

Kardinolui G. Pellui – 80 metų. „Atleidau savo kaltintojams“

Australui kardinolui George’ui Pellui birželio 8 dieną sukako 80 metų. Pernai balandžio mėnesį paskelbtu išteisinančiu Australijos Aukščiausiojo teisimo nuosprendžiu užsibaigė ilga byla, daug kainavusi pačiam kaltinamajam kardinolui ir metusi šešėlį visai Bažnyčiai. Po kelių teismo procesų ir daugiau kaip 400 dienų, praleistų kalėjime, kardinolas buvo išteisintas nuo kaltinimų nepilnamečių išnaudojimu.

Ar jis kada nors įsivaizdavo, kad jam teks dalį savo gyvenimo praleisti kalėjime, 80 metų sukakties proga paklausė kardinolo mūsų kolega iš Vatikano radijo laidų italų kalba redakcijos. „Aišku, ne! Niekada nebūčiau pagalvojęs“, – atsakė kardinolas, aiškindamas, kad jis pateko į nelamingai susiklosčiusių aplinkybių ir melo sampynos pinkles. Tikėjimas ir malda padėjo ištverti pažeminimą, krikščionišku žvilgsniu žiūrėti į savo situaciją, sakė kardinolas, įsitikinęs, kad būtent tikėjimo dėka jis nepalūžo ir išliko gyvas.

Būdamas kalėjime kardinolas rašė dienoraštį. Jame jis be kita ko pasakoja, kad atleido savo kaltintojams, kiekvieną dieną už juos meldėsi ir juos laimino. Ar sunku atleisti? „Turiu prisipažinti, kad nebuvo lengva“, – sako kardinolas. „Tačiau nusprendus atleisti viskas pradėjo savaime gerai klostytis, supratau, kad ir mano kaltintojas yra kenčiantis žmogus“. Kardinolas sakė, kad jam didelė paguoda buvo kitų žmonių, netikėjusių jo kaltumu, palaikymas. Antra vertus, kardinolas prisipažįsta, kad nors jis nesuabejojo Dievo teisingumu ir apvaizda, jam buvo sunku suprasti, kodėl jam skirtas toks išmėginimas. „Kalėjime praleisti mėnesiai man padėjo paglinti tokius labai paprastus dalykus, kaip tikėjimas, atleidimas, kančios prasmė. Kai žmogus atsiduria kalėjime, jis yra priverstas kelti pagrindinius gyvenimo klausimus, klausti, kokia yra paprastų, bet esminių dalykų prasmė.“

Klausiamas, ar, pasak jo, pedofilijos skandalas gali būti vertinamas kaip galimybė atnaujinti Bažnyčią, kardinolas sakė, kad būtina pasidaryti išvadas. Visų pasaulio kunigų ir vyskupų pareiga yra užtikrinti, kad šie skandalai nepasikartotų. Seksualinio išnaudojimo skandalas parodė, kad labai dažnai nesilaikyta Jėzaus mokymo. Jei būtume laikęsi Dievo įsakymų, visa tai nebūtų įvykę, sakė kardinolas George’as Pellas.

Kardinolas G. Pellas prieš keletą metų buvo apkaltintas nepilnamečio asmens lytiniu išnaudojimu. Pirmasis teismo posėdis įvyko 2017 m. Po daugiau kaip metus trukusios bylos, 2018 m. gruodžio mėnesį kardinolas buvo nuteistas 6 m. laisvės atėmimo bausme. 2019 m. jis buvo uždarytas į kalėjimą. Kardinolas nuo pat pradžių tvirtino, kad jis nekaltas. 2019 m. birželio mėn. Australijos Viktorijos valstijos apeliaciniame teisme prasidėjo antrasis proceso etapas. Vis dėlto Australijos Viktorijos valstijos Aukščiausiasis teismas atmetė kard. George’o Pello apeliaciją ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendį. Apeliacija buvo atmesta dviejų teisėjų balsų dauguma prieš vieną. 2020 m. kovą kardinolo byla pasiekė Australijos Aukščiausiąjį teismą. Balandžio 7 d. Aukščiausiasis teismas vienbalsiai išteisino kardinolą G. Pellą. Praleidęs kalėjime daugiau nei 400 dienų jis išėjo į laisvę.

Kardinolas G. Pellas pareiškė, kad neteisybė, kurią jis patyrė, pašalinta ir kad jis nejaučia nuoskaudos jį kaltinusiam asmeniui. „Teismo procesas nebuvo nei referendumas dėl Katalikų Bažnyčios, nei referendumas dėl to, kaip Australijos Bažnyčios vadovybė kovoja su pedofilijos nusikaltimu“, – sakė kardinolas. „Teismo bylos esmė: ar aš padariau tuos baisius nusikaltimus, ar ne. Aš jų nepadariau.“ (JM / Vatican News)

2021 birželio 08, 14:57