Paieška

Kardinolas Reinhardas Marxas Kardinolas Reinhardas Marxas 

Kardinolas R. Marxas atsistatydina

Vienas pagrindinių Bažnyčios Vokietijoje ganytojų, taip pat vienas popiežiaus patarėjų, Miuncheno ir Freisingo arkivyskupas kardinolas Reinhardas Marxas parašė popiežiui atsistatydinimo raštą.

Popiežiui pasiųstame laiške kardinolas Reinhardas Marxas rašo apie asmenines nesėkmes ir administracines klaidas, o taip pat apie institucinį ir sisteminį neveiksmingumą sprendžiant nepilnamečių seksualinio išnaudojimo krizę Vokietijoje. Kardinolo laiškas paskelbtas Miuncheno ir Freisingo arkivyskupijos svetainėje internete, su pastaba, kad popiežius leido laišką paviešinti.

Kardinolas laiške popiežiui mini per pastaruosius dešimt metų atliktus tyrimus, taip pat šiuo metu tarp pačių vyskupų esančius nesutarimus, kurie rodo, jog kai kurie Bažnyčios atstovai nenori prisiimti bendros atsakomybės, taigi ir institucijos kaltės. Todėl jie atmeta bet kokias reformas ir naujoves, kurių reikia išnaudojimų sukeltai krizei spręsti. Pasak kardinolo, būtina suprasti, kad problemą sudaro ne tik ganytojų padarytos asmeninės klaidos, bet ir visos institucijos pralaimėjimas, kuris reikalauja pokyčių ir Bažnyčios reformos. Mes nesugebėjome susidoroti su seksualinio išnaudojimo sukelta krize, pakartoja kardinolas, pridurdamas, kad jis pats save priskiria šiems „mes“. Todėl jis atsistatydina, prisiimdamas visą atsakomybę už asmenines klaidas, norėdamas, kad šis jo sprendimas būtų ženklas, skatinantis Bažnyčios Vokietijoje ir ne tik Vokietijoje atsinaujinimą. (JM / Vatican News)

2021 birželio 04, 15:06