Paieška

Kvietimas į konferenciją Kvietimas į konferenciją 

„Jei supranti, tai ne Dievas“

Birželio 3–4 dienomis vyksta tarptautinė teologinė konferencija „Jei supranti, tai ne Dievas. Negatyvioji teologija XXI amžiui“. Ją surengė Popiežiškasis Santa Croce („Šventojo Kryžiaus“) universitetas. Ją galima stebėti ir nuotoliniu būdu.

Nors tai nėra dažnai aptariama, bet vadinamoji negatyvioji teologija yra labai sena, pirmuosius krikščionybės amžius siekianti minties tradicija. Konferencijos tema – „Jei supranti, tai ne Dievas“, tai žodžiai iš vienos šv. Augustino homilijos.  

Negatyvioji teologija atsispiria nuo iš pirmo žvilgsnio paradoksalios prielaidos: pasakant, kas Dievas nėra, galima pasakyti, kas jis yra. Tai svarbu ne vien intelektualinėje sferoje, bet ir labai konkrečiose gyvenimo situacijose. Pavyzdžiui, dažnai vadinamasis maištas prieš Dievą iš tiesų yra maištas prieš ribotus jo įvaizdžius, prieš tam tikras laikotarpio ir kultūros formas. Nors gali būti, jog pastarosios ankstesniais amžiais iš tiesų padėjo tikėti, tačiau šiandien jos jau gali trukdyti, turi būti permąstytos. Tad negatyvioji teologija neneigia Dievo pažinimo ir nemenkina mūsų galių, tačiau pabrėžia, jog Dievas visada didesnis už mūsų pažinimą, pranoksta mūsų pažinimo ribas. „Tarp Kūrėjo ir kūrinio daug panašumo, tačiau skirtumai dar didesni“, – byloja viena viduramžių aksioma. Be to, negatyvioji teologija pabrėžia, jog protas ir jo kategorijos nėra vienintelis kelias. Pačioje krikščioniškojo apreiškimo šerdyje yra tvirtinimas, jog Dievas pažįstamas jį mylint ir jaučiant jo meilę. Kartais širdis gali pasiekti toliau už protą. (RK / Vatican News

2021 birželio 03, 15:47