Paieška

Iranas. Italų misionierei nepratęsta viza

26 metus Irane pragyvenusi italų misionierė, Gailestingumo seserų kongregacijos narė Giuseppina Berti sulaukė netikėtos žinios – jos viza nepratęsta, ji netrukus turės palikti šalį. Vienintelė jos bendražygė Isfahano mieste, kuriame jos abi gyveno, austrų kilmės vienuolė Fabiola Weiss turi leidimą likti dar metus. Ji Irane praleido 38 metus.

Abi vienuolės, 75 ir 78 metų amžiaus, keletą dešimtmečių savo pašaukimą realizavo konkrečia artimo meile – tyliu kasdieniu rūpinimusi ligoniais, ypač raupsuotaisiais, nepriklausomai nuo jų tikėjimo ar kilmės. Jos buvo labai diskretiškos ir vengė to, kas galėtų kelti įtampą ir konfliktą šioje musulmonų šiitų daugumos šalyje. Pasiekusios garbingą amžių vienuolės rūpinosi savo namais Isfahane ir buvo pasiryžusios likti visam laikui krašte, kurį mylėjo ir kuriam atidavė daug jėgų, praleisti čia savo paskutines gyvenimo dienas. Tačiau kažkam tai pasirodė būsią per daug. (RK / Vatican News)

2021 birželio 11, 14:31