Paieška

Australijos vyskupai aptarė sielovados prioritetus

Australijos katalikų bendruomenės pakviestos pasitarti apie Bažnyčios evangelinės misijos ateitį, ypač iškilusių epochos iššūkių kontekste, įskaitant nepilnamečių apsaugos sferą, sako Australijos vyskupai, apibendrindami nuotoliniu būdu gegužės pabaigoje surengtos plenarinės asamblėjos darbus. Apie nagrinėtas temas pranešama birželio pradžioje paskelbtame ataskaitiniame dokumente.

Australijos katalikų ganytojai įvardijo tris Bažnyčios gyvenimo prioritetus – formaciją, misiją ir kolegialumą, kalbėjo apie spalio mėnesį prasidėsiantį Bažnyčios suvažiavimą, įvyksiantį po aštuonių dešimtmečių pertraukos. Jo darbuose bus atstovaujama visiems Bažnyčios Australijoje nariams – vyskupams, dvasininkams, pašvęstiesiems ir pasauliečiams. Ganytojai kalbėjo, kad būtina parengti naujas gaires apie Susitaikymo sakramentą ir lektoriaus bei akolito tarnystes, taip pat diskutavo, kaip užtikrinti pragyvenimą iš kunigystės luomo pašalintiems vyrams.

Australijos vyskupai laišku pasveikino popiežių Pranciškų, išsakė susirūpinimą dėl krikščioniškų šventovių ir kultūrinio paveldo išniekinimo faktų Armėnijos ir Azerbaidžano konflikte, parėmė Australijos aborigenų prašymą, kad valdžia nedelsiant sušauktų referendumą dėl autochtonų grupių prašymo federaliniame parlamente įsteigti nuolatinę atstovybę, kuri patartų valstybės ir vyriausybės institucijoms dėl jų bendruomenių unikalaus kultūrinio paveldo išsaugojimo, socialinės gerovės ir fizinio saugumo užtikrinimo.

Daug dėmesio skirta šiemet minimam katalikiškojo ugdymo Australijoje 200 metų jubiliejui, taip pat nepilnamečių apsaugos klausimams.

Australijos vyskupai taip pat patvirtino dokumentą socialinio teisingumo klausimais „Žemės ir vargstančiųjų šauksmas“, kuris bus paskelbtas rugpjūčio mėnesį, ir tarėsi dėl kitais metais numatomo skelbti dokumento apie smurtą ir lytinį išnaudojimą.

Bažnyčios Australijoje suvažiavimas susirinks į pirmąją asamblėją spalio 3–10 d. Adelaidėje. Antroji asamblėja įvyks Sidnėjuje 2022 metų liepos 4–9 d.

Formacija pakrikštytiesiems yra visą gyvenimą trunkantis procesas: ugdo tikėjimą, misionieriškumą, dvasingumą, plečia žinias, veda į atsivertimą, kuria bažnytinę bendruomenę, atsakomybę ir padaro mokinių tarnystę įmanomą, sakoma Australijos vyskupų konferencijos išplatintame dokumente. Jame priduriama, kad formacija turėtų būti specifiškai apibrėžiama pagal skirtingus pašaukimus ir tarnystes.

Kalbėdami apie misionieriškumą, Australijos vyskupai priminė popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį paraginimą „Evangelii gaudium“, kuriame Pranciškus rašė apie Bažnyčios misiją ir siuntimą evangelizuoti, kad Evangelija persunktų tikėjimo bendruomenes, jų vykdomus apaštališkus darbus ir kuriamas struktūras.

Trečiasis vyskupų įvardytas prioritetas – kolegialumas – visų pirma susijęs su ganytojais. Vyskupas tarnauja savo vyskupijoje, bet su kitais vyskupais dalijasi rūpesčiais. Rengdamiesi nacionaliniam Bažnyčios suvažiavimui vyskupai ne tik išgyveno kolegialumą, bet ir įvertino jo svarbą tiek sau, tiek Bažnyčiai Australijoje. (SAK / Vatican News)

2021 birželio 08, 10:06