Paieška

Vokietijos katalikai parems gamtosaugos projektus Vidurio ir Rytų Europoje

„Atnaujinsi žemės veidą. Rytai ir Vakarai yra atsakingi už kūriniją“ – taip pavadinta šiemetinė Sekminių rinkliava Katalikų Bažnyčios Vokietijoje „Renovabis“ fondui, jau kelis dešimtmečius remiančiam katalikus iš komunizmo išsivadavusiose Europos šalyse.

Per šių metų Sekmines, gegužės 23 d., Vokietijoje vyksiančios rinkliavos lėšos bus skirtos ekologiniams projektams kai kuriose Vidurio ir Rytų Europos šalyse. Vokietijos vyskupai, ragindami savo šalies katalikus dosniai aukoti, mini kelias sritis, kuriose bus finansuojami projektai rinkliavos lėšomis – Černobylio katastrofos pasekmės Baltarusijoje ir Ukrainoje, didelis oro užterštumas anglies kasyklų regione pietinėje Lenkijoje, sąvartynų būklė Albanijoje.

Bažnyčią Vidurio ir Rytų Europoje remiantis Vokietijos katalikų šalpos fondas „Renovabis“ buvo įkurtas 1993 m. Matydami iš komunizmo išsivadavusių šalių Bažnyčių poreikius, Vokietijos vyskupai paskelbė aukų rinkimo vajų, skirtą Vidurio ir Rytų Europos katalikams remti. Pirmajai rinkliavai, o vėliau ir jos pagrindu sudarytam fondui pavadinimą davė dažnai liturgijoje kartojama antifona, paimta iš 104 psalmės: Emitte spiritum tuum... et renovabis faciem terrae („Atsiųsk savo Dvasią... ir atnaujinsi žemės veidą“). Per beveik tris veikos dešimtmečius fondas finansavo apie 25 tūkst. projektų, kuriems iš viso buvo skirta arti milijardo eurų. (JM / Vatican News)

2021 gegužės 19, 14:49