Paieška

Trys pasaulietės kankinės paskelbtos palaimintosiomis

Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Marcello Semeraro gegužės 29 d. rytą Astoragos vyskupijos Ispanijos šiaurės vakaruose katedroje vadovavo beatifikacijos iškilmėms, kurių metu buvo paskelbtos palaimintosiomis trys pasaulietės moterys, nužudytos iš neapykantos tikėjimui per Ispanijos karą 1936 m.

Trys jaunos moterys katalikės pasaulietės Maria Pilar Gullon Yturriaga, Octavia Iglesias Blanco ir Olga Perez-Monteserin Nenez vykstant Ispanijos pilietiniam karui dirbo slaugytojomis Puerto Somiedo miestelio Raudonojo Kryžiaus ligoninėje. Kai 1936 m. spalį ligoninę užėmė komunistų kovotojai, slaugytojos buvo suimtos, žiauriai kankinamos ir prievartaujamos. Po poros dienų komunistų kovotojai šias tris merginas, kartu su ligoninėje slaugytais sužeistais kariais, išvedė už miestelio ir sušaudė. Egzekucijos metu budeliai siūlė palikti jas gyvas mainais už tikėjimo išsižadėjimą. Nė viena mergina nesutiko.

Palaimintosios neišsigando ir kankintojai jų nepalenkė, nes jos degė Dievo ir artimo meile, kalbėjo kardinolas M. Semeraro šeštadienio rytą aukotų beatifikacijos Mišių homilijoje ir priminė šv. Augustino mokymą apie krikščioniškąją kankinystę. Pasak Augustino, kankiniais tampama ne dėl patirtos kančios, ne dėl iškentėto skausmo, bet dėl priežasties, vardan kurios ryžtamasi kentėti. Šios trys moterys pasitiko mirtį su Kristaus vardu lūpose ir dėl šio išpažinimo jos nusipelnė kankinių vainiko, sakė kardinolas.

2021 gegužės 29, 13:18