Paieška

Jeruzalės lotynų patriarchas P. Pizzaballa Jeruzalės lotynų patriarchas P. Pizzaballa 

Sekminės Jeruzalėje: matykime mumyse esantį gėrį

Sekmines Jeruzalės katalikų bendruomenė šventė atsimindama ką tik praūžusią, daugelio gyvybių pareikalavusią didžiulę smurto bangą. Tuo tarpu Šventosios Dvasios veikimas yra bendrystės įvykis – Dvasia kuria brolybę, šalina skirtingumus, daro vienybę įmanomą, Sekminių sekmadienį kalbėjo Jeruzalės lotynų patriarchas P. Pizzaballa.

Aukodamas Eucharistiją Marijos Užmigimo bazilikoje patriarchas priminė, jog su Šventosios Dvasios malonėmis glaudžiai siejasi nuodėmių atleidimo ir blogio šalinimo dovana. Šios malonės ypač skirtos Jeruzalės krikščionių bendruomenei.

Vienybė, skirtingumas, bendrystė, ryšiai, dalijimasis, savęs dovanojimas, meilė ir taika yra per Sekmines skambantys žodžiai, primenantys, kokias dovanas atneša Šventoji Dvasia ir jos pagimdytoji Bažnyčia. Tačiau Jeruzalės tikrovė nė iš tolo to neprimena. Matome Bažnyčias su ryškiais skirtingumais, nelabai vieningas, patiriame visokios rūšies pasidalijimą Bažnyčioje, visuomenėje, politikoje ir šeimoje. Ką tik praūžusi smurto audra sukėlė pykčio ir gilaus nepasitenkinimo bangą. Ne vienas gali pamanyti, kad Šventoji Dvasia neįstengia apsigyventi Jeruzalės gyventojų širdyse, kalbėjo katalikų lotynų patriarchas.

Neslėpdamas kartėlio patriarchas prašė tikinčiųjų „matyti gėrį, kuris yra mumyse“. 

Nenorėdami ar nesugebėdami matyti žmonių ir institucijų vykdomų vienybės, dalijimosi ir meilės vieni kitiems darbų mes slopiname Dvasią, kuria buvome paženklinti, pasakė P. Pizzaballa. Pasak jo, Sekminės yra raginimas, kad būtume tie, kurie kuria vienybę, dalijimąsi, meilę ir taiką, tai yra iš aukštybių suteikiamos dovanos, tačiau jos turi būti sukurtos mūsų rankomis, įsipareigojimu ir nuoširdžiu troškimu. (SAK / Vatican News)

2021 gegužės 24, 15:30