Paieška

Krekenavos Marija Krekenavos Marija 

Savaitė Lietuvoje – spaudos apžvalga (gegužės 9 d.)

Pradedant Marijai skirtą gegužės mėnesį į atsinaujinusią Krekenavos Švč. M. Marijos ėmimo į dangų baziliką grįžo stebuklais garsus Švč. M. Marijos su Vaikeliu paveikslas.

Laikraštyje „XXI amžius“ tuo džiaugiasi Krekenavos bazilikos rektorius kun. dr. Gediminas Jankūnas. Jis pasakoja apie šešerius metus trukusius paveikslo restauravimo darbus Vilniaus Prano Gudyno restauravimo centre. Kol kas gėlių vainiku papuoštas paveikslas dar be originalaus rėmo – jo laukiama grįžtant po restauracijos Kalėdoms. Apie džiaugsmingą grįžimą į atsinaujinusią šventovę ir nuo Velykų savaitgaliais vykstančias pamaldas rašoma ir Krekenavos bazilikos interneto svetainėje, taip pat laikraščio „Po bazilikos skliautais“ gegužės numeryje. Minėdamas laukiančius darbus ir iššūkius bazilikos rektorius ir parapijos klebonas viltingai kviečia pasitikti simboliniu metu sugrįžusią Krekenavos Dievo Motiną, Malonių versmę.

Gegužės 1-ąją iš Šiluvos transliuotas šeštadienio pokalbis iš ciklo „Marija – didžioji piligrimė“. Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas dalijosi mintimis tema „Kelias į susitikimą“ – ne tik apie Marijos piligrimystę pas Elzbietą, bet taip pat apie mūsų susitikimus su Dievu ir kitais žmonėmis. Pasak ganytojo, mums kaip oro reikia „širdies lygmeniu“ vykstančio pasidalijimo – tada ateina širdį nudžiuginanti malonė. Pandemijos sąlygotą atskirtį jis pavadino „dvasiniu virusu“, kai pritrūkstame entuziazmo, džiaugsmo, tiesiog „pasidalijimo gyvenimu“. Pasak arkivyskupo, džiaugsmą, ir viltį galima lavinti dovanojant Dievui laiką ir šlovinant Viešpatį, taip pat darbuojantis ir „prakaituojant“ dėl Dievo karalystės. Gyvą pokalbį komunikavimo kanalais stebėjo apie 15 tūkst. žmonių.

Antrą nuotolinį šeštadienio pokalbį iš Šiluvos vedė kun. Artūras Kazlauskas. Susitikimo tema – „Odė džiaugsmui. Marija paklūsta Įstatymui“.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje kun. Robertas Urbonavičius rašė apie Šv. Juozapo litanijos atnaujinimą septyniomis invokacijomis, paimtomis iš šventųjų popiežių Pauliaus VI, Jono Pauliaus II ir dabartinio pontifiko Pranciškaus raštų apie Marijos Sužadėtinį. Tai ne tik džiugi naujiena Šventojo Juozapo metais ir retas reiškinys –iš viešam kultui patvirtintų litanijų dažniausiai atnaujinama tik skirtoji Mergelės Marijos garbei.

Kauno arkivyskupijos akademinės sielovados komanda šeštadienį akademinei bendruomenei pristatė Atsinaujinimo dieną „Šv. Juozapas universitete“.

Gegužės sekmadieniais Kaišiadorių vyskupija kviečia į gegužines pamaldas Guronyse, Rožinio slėpinių kelio koplyčioje.

Vilkaviškio vyskupijos svetainėje pranešama apie vyresniosios rinkimus diecezinėje Šventosios Šeimos kongregacijoje. Tris dienas vykusioje vienuolijos kapituloje vyko naujos vyresniosios ir vienuolijos tarybos rinkimai. Vyresniąja keturių metų kadencijai išrinkta sesuo Lina-Agnietė Striokaitė SF

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje reiškiamos prieštaringos nuomonės dėl rengiamo „Didžiojo šeimos gynimo maršo“ – bažnytinei bendruomenei vėl tenka laikyti pakantumo kitokiai nuomonei egzaminą. Prieš dvi savaites paskelbta Lietuvos vyskupų konferencijos informacija, kuria atsiliepiama į žiniasklaidos užklausas dėl būsimo renginio. Trumpame tekste nėra nei tiesioginio draudimo, nei skatinimo jame dalyvauti. Viena vertus, pabrėžiama, kad „Bažnyčia nuosekliai rūpinasi šeima ir ją remia. Bažnyčiai svarbi ne tik šeimos institucija apskritai, bet ir kiekviena konkreti šeima, nes šeimos gerovė yra vienas iš kertinių Bažnyčios misijos uždavinių bei esminių siekinių ne tik Bažnyčiai, bet ir visai visuomenei“. Antra vertus, informaciniame vyskupų pranešime negalima nepastebėti įspėjimo: (citata) „Puoselėjant šeimos vertybes ir saugant šeimos institutą, skatiname tokį visuomenės narių bendradarbiavimą, kuris leistų rūpintis mūsų šeimomis bei kurtų sąlygas jų gerovei nenaudojant neapykantos kalbos ar užuominų į bet kokio – fizinio ar psichologinio –- smurto naudojimą“. Pranešimas baigiamas informuojant, kad Vilniaus ir Kauno arkivyskupai, nors yra gavę kvietimus į minėtą renginį, jame dalyvauti neketina.

Ši informacija nesutrukdė reikšti įvairių nuomonių bei argumentų. Palaikymą „Didžiajam šeimos gynimo maršui“ feisbuke išreiškė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, savo kreipimesi taip pat priminęs apie Lietuvos vyskupų kvietimą jungtis į „Maldos tiltą už šeimą“ ir sakė lydėsiąs maršą malda.

Pranciškonas kun. Arūnas Peškaitis OFM „Bernardinai.lt“ dienraštyje pareiškė priešingą savo ir kitų brolių pranciškonų poziciją: pasak jo, krikščionys turėtų atsiriboti nuo „Didžiojo šeimos gynimo maršo“. Tokią nuostatą jis grindžia tuo, kad kai kurie maršo organizatoriai ir palaikytojai vartoja ultimatyvią ir brutalią „galios retoriką“.

Kardinolas Sigitas Tamkevičius, atsakydamas į „Vakaro žinių“ klausimus, sakė susipažinęs su maršo deklaracija ir palaikąs šios idėjos esmę. Ganytojas įspėjo, kad nepalaikytų, „jeigu ten bus propaguojama prievarta ir smurtas“. Jis pareiškė pats marše nedalyvausiąs, bet lydėsiąs jį malda. Šį interviu randame taip pat kardinolo Sigito Tamkevičiaus feisbuko paskyroje.

Tame pačiame interviu kun. Robertas Grigas ragino dalyvauti Šeimos gynimo marše, kviesdamas žvelgti į principinį jo tikslą, ne tiek į organizatorius ir pateikdamas Atgimimo sąjūdžio analogiją, kai taip pat ne visiems buvo priimtini organizatoriai.

Pritarimą šeimų maršui kaip teisingai pilietinei iniciatyvai yra viešai pareiškęs ir kun. dr. Arnoldas Valkauskas, taip pat įspėjęs dėl bandymų paversti šeimų maršą politine valdžios vertimo akcija.

Ateitininkų federacija ir Kauno arkivyskupija penktadienį surengė kun. dr. Arvydo Petro Žygo 10-ųjų mirties metinių paminėjimą Kristaus Prisikėlimo bazilikoje, kur bazilikos kolumbariume jis palaidotas.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje jo atminimui skelbiamas Irenos Nakienės Valys straipsnis apie įvairialypę jo veiklą ir užkrečiantį entuziazmą. Ryškus pėdsakas paliktas Punsko krašte. Pasak jos, daugelį metų šūkis „Atvažiavo Arvydas!“ nustumdavo į šalį laikinus nesutarimus ir suburdavo visus draugėn. Autorė rašo: „Kartais galvoju, ką veikia kunigas Arvydas danguje: „Rašo antrąją disertaciją? Klauso išpažinčių? Susitikinėja su žmonėmis? Ar tiesiog mums, gyviesiems, dalina nuoširdžius patarimus, kaip gyventi toliau.“

Ten pat skelbiami kun. Nerijaus Pipiro susitikimų įspūdžiai: „Apie Profesorių neprofesoriškai“.

Kastantas Lukėnas

2021 gegužės 09, 10:05