Paieška

Vytautas J. Saladis – pirmasis lietuvis „Opus Dei“ kunigas

Šeštadienio, gegužės 22-osios, rytą Popiežiaus namų prefektas ir popiežiaus emerito Benedikto XVI sekretorius arkivyskupas Georgas Gänsweinas Romoje suteikė kunigystės šventimus dvidešimt septyniems „Opus Dei“ prelatūros nariams. Vienas naujų kunigų – lietuvis Vytautas Jonas Saladis. Jis yra pirmasis lietuvis „Opus Dei“ prelatūros kunigas.

Naująjį kunigą pakalbinome šventimų dienos išvakarėse.

Papasakokite apie save, apie savo kelią į „Opus Dei“, į kunigystę.

 „Gimiau Kaune 1990 m., iš karto po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, penkių vaikų šeimoje. Mano mama – gydytoja, tėtis – miškų tyrinėjimu užsiimantis mokslininkas. Religinga šeima dėjo pastangas užtikrinti vaikų krikščionišką ugdymą. Keturi iš mūsų mokėmės Jėzuitų gimnazijoje. Mano mama taip pat dalyvavo jėzuitų organizuojamuose maldos ir ugdymo užsiėmimuose. Su „Opus Dei“ susipažinau mokyklos pabaigoje, vienuoliktoje klasėje, kai man buvo septyniolika metų. „Opus Dei“ centras buvo šalia mano namų. Pradėjau dalyvauti jų veikloje. Po poros metų persikėliau į Vilnių, mokiausi teisės fakultete,  taip pat išlaikiau ryšį su „Opus Dei“, dalyvavau jų ugdymo užsiėmimuose. Pirmojo kurso pabaigoje pasiprašiau priimamas į „Opus Dei“ kaip narys. Įstojau kaip paprastas pasaulietis. „Opus Dei“ nariai dirba profesinį darbą.“

Ar tiesa, kad prieš pradėdamas rengtis kunigystei, jau buvote pradėjęs profesinę karjerą?

„Kadangi buvau pradėjęs teisės studijas ir jas tęsiau, antrojo kurso pradžioje mane pasikvietė dirbti advokatų kontora. Tarp advokatų tai įprasta praktika, kad kartas nuo karto pasikviečia studentus dirbti kaip padėjėjus.“

Po to studijos Romoje...

„Baigiau teisės studijas būdamas 23 metų. Kai man buvo 25, sulaukiau pasiūlymo atvykti į Romą studijuoti teologiją ir kanonų teisę, žinodamas ir apie galimybę tapti kunigu. Viską apmąsčiau Dievo akivaizdoje, meldžiausi ir priėmiau pašaukimą. „Opus Dei“ steigėjas labai norėjo pabrėžti, kad kunigystė nėra žmogaus pašaukimo vainikavimas. Kunigystė – tai pašaukimas pašaukimo kelyje. Esame įšventinti kunigais tam, kad tarnautume. Būtent dėl to ir priimame kunigystės šventimus.“

Kokie Jūsų planai artimiausiai ateičiai? Ar jau žinote, kokiai tarnystei būsite skiriamas?

„Planai ateityje? Labai sunku pasakyti. Greičiausiai grįšiu į Lietuvą, bet ne iš karto. Ateinančiais metais baigsiu mokslus, man liko dar vieneri metai kanonų teisės studijų. O po to sugrįšiu į Lietuvą.“

Ačiū.

Vytautas J. Saladis
2021 gegužės 22, 12:31