Paieška

Palaimintasis Rosario Livatino Palaimintasis Rosario Livatino 

Paskelbtas palaimintuoju mafijos nužudytas teisėjas

Pagerbdama pirmąjį Bažnyčios istorijoje palaimintuoju paskelbtą teisėją Rosario Livatino, Šventojo Sosto tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija įkūrė darbo grupę dėl mafijų ekskomunikos. Apie tai Vatikane pranešta sekmadienį, gegužės 9-ąją, – teisėjo Rosario Livatino beatifikacijos dieną.

1990 m. mafijos nužudyto teisėjo beatifikacijos iškilmė vyko sekmadienio rytą Sicilijos Agridžento vyskupijos katedroje. Iškilmei pasirinkta gegužės 9-oji, nes šią dieną sukako popiežiaus šv. Jono Pauliaus II vizito Agridžente ir garsiosios kalbos, kurioje jis griežtai pasmerkė organizuotas nusikalstamas grupes, 28-osios metinės.

Dėl pandemijos beatifikacijos Mišiose galėjo dalyvauti tik apie 200 žmonių. Iškilmei vadovavęs Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Marcello Semeraro iškėlė nužudytojo teisėjo herojišką nuoseklumą  – to, kuo jis tikėjo, liudijimą gyvenimu ir kankinio mirtimi. Tai buvo visiška ir nenugalima krikščionių tikėjimo ir gyvenimo darna, pabrėžė kardinolas.

Teisėjas Rosario Livatino buvo nužudytas 1990 m. rugsėjo 21 d. Jį nušovė mafijos žudikai, kurie vėliau buvo suimti ir nuteisti kalėjimu iki gyvos galvos. Mirties dieną teisėjui Rosario Livatino dar nebuvo sukakę 38 metai. Popiežius Jonas Paulius II, 1993 m. gegužės 9 d. lankydamasis Agridžento mieste, susitiko su R. Livatino tėvais, nužudytąjį teisėją pavadino teisingumo ir tikėjimo kankiniu. Tą dieną po mieste aukotų Mišių šventasis popiežius griežtais smerkė už teisėjo mirtį atsakingus nusikaltėlius ir visus nusikalstamų grupių narius, kurie nesiskaito su taikaus ir teisingo žmonių sambūvio taisyklėmis ir žudo nekaltus žmones. „Vardan Kristaus, nukryžiuoto ir prisikėlusio, Kristaus, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas, kreipiuosi į atsakingus asmenis: atsiverskite! Ateis diena, kai sulauksite Dievo teismo!“, – kalbėjo šv. Jonas Paulius II prieš 28 metus.

Teisėjo Rosario Livatino skelbimo palaimintuoju bylos postulatorius arkivyskupas Vicenzo Bertolone Vatikano radijui duotame interviu pažymėjo, kad jaunasis teisėjas mirė dėl to, kad būdamas teisingas žmogus, nenusilenkė mafijos spaudimui. Jis nesutiko su korupcija, neteisybe ir kenkimu kitiems. Nusikaltėlius labiausiai siutino teisėjo krištolinis sąžiningumas. Mafijozai tikėjosi klusnaus teisėjo, kurį būtų galima papirkti. Rosario Livatino atkaklumas rėmėsi jo tikėjimu ir pasitikėjimu Dievu. Tad Bažnyčia iškėlė jaunąjį teisėją į altorių garbę, kad jis būtų pavyzdys ir užtarėjas visiems, kurie alksta ir trokšta teisingumo. Pasak arkivyskupo, organizuotos nusikalstamos grupės labai dažnai tiki savo visagalybe ir netoleruoja į Dievą tikinčio žmogaus. Nusikaltėliams tikintysis – tai kvailys ir davatka. Tad susidūrimas su nepalaužiamu jaunu tikinčiu teisėju turėjo juos labai erzinti. Rosario Livatino, kaip tikintis žmogus ir sąžiningas teisėjas, mokėjo suderinti Evangelijos reikalavimus ir baudžiamojo kodekso nuostatas. Jis yra pavyzdys ne tik krikščionims, bet ir visiems geros valios žmonėms, ypač tiems, kurių darbas – teisingumo ir įstatymų vykdymas. Rosario Livatino, sakė arkivyskupas, buvo panašus į Dovydą, kovojantį su Galijotu. Mafija pasirodė bejėgė prieš šį jauną žmogų, o jo kraujas tapo pokyčių ir atgimimo sėkla. Rosario Livatino beatifikacija mums primena, kad visur ir visada būtina kovoti su neteisybe ir ginti žmonių teises. Reikia daug dirbti, ugdyti vaikus, kad visi nuo mažens būtų tvirtai įsitikinę, jog negali būti jokio nuolaidžiavimo tiems, kas įžūliai nesilaiko Dievo įsakymų ir pilietinio sambūvio tvarkos. (JM / Vatican News)

2021 gegužės 10, 10:31