Paieška

Rožinis pasaulio šventovėse, kad pasibaigtų pandemija. Transliacijos ir įrašai

Popiežius šeštadienį, gegužės 1 d., pradėjo visą mėnesį truksiančią visos Bažnyčios vieningą maldą, kad pasibaigtų pandemija. Maldos estafetė prasidėjo Vatikano bazilikoje, Pranciškus ta proga pašventino 30 rožinių, kad jie būtų perduoti toms Marijos šventovėms, kurios viena po kitos dalyvaus rožinio maldos dvasinėje estafetėje iki gegužės pabaigos.

Tiesioginė transliacija kiekvieną vakarą 19 val. Lietuvos laiku: https://www.youtube.com/channel/UC7E-LYc1wivk33iyt5bR5zQ

Rožinio estafetės, meldžiant pandemijos baigties, kalendorius:

Gegužės 1-ąją popiežius Pranciškus vadovavo rožinio maldai Šv. Petro bazilikos Grigaliaus koplyčioje priešais Marijos, krikščionių pagalbos, paveikslą. Tą patį šeštadienį, gegužės 1-ąją, Valsinghemo (Walsingham) Marijos šventovėje Anglijoje rožinis kalbėtas už mirusius pandemijos laikotarpyje. 

Gegužės 2-ąją – malda už negalėjusius pandemijos laikotarpiu išlydėti mirusių artimųjų Išganytojo Jėzaus ir Motinos Marijos šventovėje Nigerijoje 

Gegužės 3-ąją –malda už visus užkrėstuosius koronavirusu ir sergančius COVID-19 Čenstakavos Marijos šventovėje Lenkijoje

Gegužės 4-ąją – malda už kūdikio besilaukiančias moteris ir naujagimius Šventojoje Žemėje – Izraelyje, Nazareto Apreiškimo Mergelei Marijai bazilikoje

Gegužės 5-ąją – malda už vaikus ir paauglius Pietų Korėjos Rožinio Marijos šventovėje

Gegužės 6-ąją – malda už jaunimą Aparesidos Marijos šventovėje Brazilijoje

Gegužės 7-ąją – malda už šeimas Marijos, Taikos ir laimingos kelionės karalienės šventovėje Filipinuose

Gegužės 8-ąją – malda už dirbančius medijose Luchano Marijos šventovėje Argentinoje

Gegužės 9-ąją – malda už senolius Loreto Marijos šventovėje Italijoje

Gegužės 10-ąją – malda už asmenis su negalia Noko Marijos šventovėje Airijoje

Gegužės 11-ąją – malda už vargstančiuosius, benamius, patiriančius ekonominę naštą Vargstančiųjų Motinos šventovėje Belgijoje

Gegužės 12-ąją – malda už vienišus ir vilties netekusius asmenis Afrikos Švenčiausiosios Mergelės šventovėje Alžyre

Gegužės 13-ąją – malda už kalinius Rožinio Mergelės šventovėje Fatimoje Portugalijoje

Gegužės 14-ąją – malda už mokslininkus ir medicinos tyrimų institutus Ligonių sveikatos šventovėje Indijoje

Gegužės 15-ąją – malda už migrantus Taikos karalienės šventovėje Medžiugorjėje Bosnijoje

Sekmadienį, gegužės 16-ąją – malda už smurto ir prekybos žmonėmis aukas Marijos katedroje Sidnėjuje  Australijoje

Gegužės 17-ąją – malda už valstybių ir tarptautinių organizacijų vadovus Nekaltojo Prasidėjimo bazilikoje Vašingtone

Gegužės 18-ąją – malda už medikus ir slaugytojus Lurdo Marijos šventovėje Prancūzijoje

Gegužės 19-ąją – malda už kenčiančias nuo karo tautas ir taiką pasaulyje Meryem Ana šventovėje Turkijoje

Gegužės 20-ąją – malda už vaistininkus ir sanitarinius darbuotojus Kobre Marijos meilės šventovėje Kuboje

Gegužės 21-ąją – malda už socialinės gerovės darbuotojus Nagasakio Marijos šventovėje Japonijoje

Gegužės 22-ąją – malda už savanorius Monserato Marijos šventovėje Ispanijoje

Gegužės 23-ąją – malda už teisėsaugos pareigūnus, karius ir ugniagesius Dievo Motinos šventovėje Kanadoje

Gegužės 24-ąją – malda už būtiniausių paslaugų darbuotojus Lurdo Marijos šventovėje Mianmare

Gegužės 25-ąją – malda už mokytojus, moksleivius ir ugdytojus Ta Pinu Marijos šventovėje Maltoje

Gegužės 26-ąją – malda už darbininkus ir verslininkus Gvadalupės šventovėje Meksikoje

Gegužės 27-ąją – malda už bedarbius Zarvanicos Dievo Motinos šventovėje Ukrainoje

Gegužės 28-ąją – malda už popiežių, vyskupus, kunigus, diakonus Altotingo Marijos šventovėje Vokietijoje

Gegužės 29-ąją – malda už pašvęstuosius Harisos Dievo Motinos šventovėje Libane

Gegužės 30-ąją – malda už Bažnyčią Pompėjos Rožinio Marijos šventovėje Italijoje

Gegužės 31-ąją – malda, kad pasibaigtų pandemija, Vatikano soduose

(SAK / Vatican News)

2021 gegužės 05, 10:19