Paieška

Kardinolas Cornelius Sim Kardinolas Cornelius Sim 

Mirė Brunėjaus katalikų ganytojas kardinolas Cornelius Sim

Šeštadienio, gegužės 29-osios, rytą ligoninėje Taipėjuje (Taivane) mirė Brunėjaus apaštališkasis vikaras kardinolas Cornelius Sim.

Cornelius Sim gimė 1951 m. Brunėjuje, kinų imigrantų šeimoje. Prieš tapdamas kunigu, buvo pradėjęs inžinerijos studijas Škotijoje. Kunigystei rengėsi Jungtinėse Amerikos Valstijose. Būdamas diakonas 1989 m. pradžioje sugrįžo į Brunėjų ir pradėjo tarnauti mažos katalikų bendruomenės sielovadoje. Tų pačių metų pabaigoje jam suteikti kunigystės šventimai. 1997 m. jis buvo paskirtas Brunėjaus katalikų bendruomenės vadovu, o 2005 m. buvo konsekruotas vyskupu. Pernai lapkričio mėnesį vyskupas Cornelius Sim buvo paskirtas kardinolu.

Brunėjaus sultonate – mažojoje valstybėje pietryčių Azijos Borneo salos šiaurėje – gyvena maždaug pusė milijono žmonių. Dauguma Brunėjaus gyventojų yra musulmonai; apie 13% – budistai; apie 10% – krikščionys. Katalikai sudaro maždaug pusę  šalies krikščionių. Didesnė dalis Brunėjuje gyvenančių katalikų yra iš užsienio, pirmiausiai iš Filipinų, atvykę imigrantai arba laikinieji darbininkai.

2021 gegužės 29, 13:05