Paieška

Krikor Bedros Ghabroyan Krikor Bedros Ghabroyan 

Mirė armėnų katalikų patriarchas

Gegužės 25 d., po ilgos ligos, Libane mirė Armėnų Katalikų Bažnyčios patriarchas Grigalius Petras XX (Krikor Bedros Ghabroyan).

Krikor Bedros Ghabroyan gimė 1934 m. Sirijoje. Kunigystei rengėsi Libane, vėliau –  Romoje. 1959 m. jam buvo suteikti kunigo šventimai. Grįžęs į Libaną, jis buvo paskirtas kunigų seminarijos prefektu ir vėliau – rektoriumi. 1976 m. popiežius Paulius VI jį nominavo vyskupu ir paskyrė Paryžiaus armėnų katalikų vyskupijos vadovu. 2015 m. Armėnų Katalikų Bažnyčios sinodas jį išrinko šios po visą pasaulį pasklidusios bendruomenės vadovu – Kilikijos patriarchu. Popiežius Pranciškus patvirtino sinodo sprendimą, pripažindamas bendrystę su naujuoju patriarchu. (JM / Vatican News)

2021 gegužės 25, 15:58