Paieška

Vatican News
2021.03.11 'Amoris laetitia' anno della famiglia 2021-2022

Lietuvos vyskupai kviečia į maldos tiltą

Viešpaties malonių sustiprintos, mūsų krašto šeimos tegul tampa bendrystės bei maldos vietomis, tikromis Evangelijos mokyklomis ir mažomis namų Bažnyčiomis (plg. „Amoris laetitia“, 325).

Šeima yra nepaprastai svarbi visuomenės ir Bažnyčios gyvenime, todėl Lietuvos vyskupai kviečia per gegužines ir birželines pamaldas, o ypač nuo Motinos iki Tėvo dienos, tiesti maldos tiltą savo šeimose ir už šeimas. Tiltai statomi, kad sujungtų skirtingus krantus. Santuokos sakramentas sujungia skirtingus žmones į šeimą, kuriai reikia Bažnyčios, valstybės, visuomenės palaikymo. Todėl dalyvausiantys gegužinėse ir birželinėse pamaldose tikintieji kviečiami įsitraukti į bendrą maldą, kuri tarsi tiltas sujungs tėvus ir vaikus bei stiprins šeimas.

Viešpaties malonių sustiprintos, mūsų krašto šeimos tegul tampa bendrystės bei maldos vietomis, tikromis Evangelijos mokyklomis ir mažomis namų Bažnyčiomis (plg. „Amoris laetitia“, 325).

Ganytojai kviečia melstis už šeimas kuria nors iš čia pateiktų maldų.

Malda Šventajai Šeimai

(pagal „Amoris laetitia“)

Jėzau, Marija ir Juozapai,

su pasitikėjimu kreipiamės į jus –

jumyse spindi tikroji meilė.

Šventoji Nazareto Šeima,

padaryk ir mūsų šeimas

bendrystės bei maldos vietomis,

tikromis Evangelijos mokyklomis

ir mažomis namų Bažnyčiomis.

Šventoji Nazareto Šeima,

tenelieka mūsų šeimose

prievartos, užsisklendimo ir susiskaldymo,

o kiekvienas, kuris buvo įskaudintas ar papiktintas,

tepatiria paguodą ir išgydymą.

Šventoji Nazareto Šeima,

padėk visiems suvokti,

kokia yra graži šeima Dievo sumanyme,

ir saugoti ją šventą bei nepažeistą.

Jėzau, Marija ir Juozapai,

išgirskite ir išklausykite mūsų maldavimą.

Amen!

Malda už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą

Visagali amžinasis Tėve, nuolankiai meldžiame Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, atleisk mums mūsų tautos nuodėmes, duok jėgų priimti Tave atmetančius, padėk išsaugoti Tėvynės laisvę ir apginti šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą.

Tėve, savo gailestingosios meilės jėga sustabdyk blogį ir apšviesk žmonių protus bei širdis pasirinkti gėrį. Amen.

2021 gegužės 03, 14:03