Paieška

Haityje Haityje 

Išlaisvinti visi Haityje pagrobti tikintieji

Haičio vyskupai pasidžiaugė žinia, jog visi kovo 11 d. pagrobti tikintieji buvo išlaisvinti ir yra sveiki. Haičio bažnytinė bendruomenė viešai protestavo dėl dešimties katalikų – penkių kunigų, dviejų vienuolių ir trijų pasauliečių – pagrobimo, kvietė katalikų sielovadininkus palydėti Dievo tautą ir palaikyti gyvą viltį taip, kaip prašė popiežius Pranciškus.

„Tačiau kova su pagrobimų reiškiniu ir jo skleidžiamu blogiu turi tęstis“, – patikino Haičio vyskupų konferencija naujienų agentūrai „Fides“ atsiųstame laiške. Ganytojai paragino savo tikinčiuosius suvienytomis pastangomis šalinti šį socialinį blogį.

Vyskupai padėkojo visiems, kurie rūpinosi sėkminga išlaisvinimo baigtimi, paminėjo katalikiškas ir nekatalikiškas institucijas, kurių dėmesys ir solidarumas padėjo mobilizuoti visuomenę. Pasak vyskupų, daugelis haitiečių diasporos atstovų labai jautriai reagavo į pastangas išlaisvinti pagrobtuosius ir liūdėjo dėl pagrobimų reiškinio gimtajame krašte atsivėrusio chaoso, keliančio rimtą grėsmę nacionaliniam saugumui.

Haičio vyskupai pakvietė visą savo tikinčiųjų bendruomenę gegužės 6-ąją dalyvauti Mišiose visose krašto parapijose už tai, kad „visi budėtų, būtų atidūs ir įsipareigotų karštai melstis už Haičio gerovę“. (SAK / Vatican News)

2021 gegužės 05, 13:47