Paieška

Arkivyskupas Philip Naameh Arkivyskupas Philip Naameh 

Ganos kardinolo beatifikacijos bylos dokumentai siunčiami į Romą

Ganos katalikų vyskupai pranešė džiugią naujieną krašto katalikų bendruomenei: netrukus į Romą bus pasiųsti vietinėje vyskupijoje užbaigtos kardinolo Peterio P. Dery beatifikacijos bylos dokumentai.

Kardinolas P. P. Dery, buvęs Ganos vyskupų konferencijos pirmininkas, mirė 2008 metais. Jį pora metų anksčiau kardinolu paskyrė popiežius Benediktas XVI už nuopelnus Bažnyčiai Ganoje. Dabar į Romą atkeliaujantys dokumentai – tai liudijimai apie kardinolo šventumą.

Apie naują Dievo tarno Peterio Porekuo Dery, buvusio Wa vyskupijos ordinaro, beatifikacijos bylos etapą pranešė Tamalės arkivyskupas Philip Naameh, Ganos vyskupų konferencijos pirmininkas, sostinėje Akroje gegužės 10 dieną su katalikų bendruomene paminėjęs Dievo tarno gimimo 103 metines.

Jis patikino, jog liepos mėnesį su dokumentais į Vatikaną bus pasiųsta Dievo tarno relikvija, paimta po jo kapo ir palaikų apžiūros. Arkivyskupas paprašė tikinčiųjų malda lydėti Romoje prasidėsiantį naują beatifikacijos bylos tyrimo etapą ir paremti Kardinolo Dery fondą (Fdc).

Kardinolas Peteris P. Dery gimė 1918 m. Ganos šiaurės vakaruose dagabų pagonių dvasininkų šeimoje. 1932 m. jo krikštas po susitikimo su katalikais misionieriais buvo vienas iš pirmųjų vakarinėje Ganoje. 1960 metais kun. P. P. Dery vyskupu Romoje konsekravo popiežius šv. Jonas XXIII. Vyskupas pirmasis pradėjo liturgijos įkultūrinimą Ganoje, įsteigė daug mokyklų, skatino mergaičių ugdymą ir moterų emancipaciją, socialinę ekonominę plėtrą. Pasak Kardinolo Dery fondo atstovo kun. A. B. Bensono, „Dievo tarnas buvo dvasinės paramos pavyzdys. Bebaimis ganytojas darbavosi dėl tiesos, priešinosi diktatoriškoms, diskriminacinėms žmogaus orumo žeminimo ir visoms neteisingumo situacijoms. Jis teigiamai įkvėpė daugelį“.

„Mums reikia žmonių, kaip kardinolas Peteris Porekuo Dery“, – pasakė Dievo tarno vardo ir jo įamžinimui skirto fondo atstovas. (SAK / Vatican News)

 

2021 gegužės 21, 15:00