Paieška

Š. Jonas Nepomukas Š. Jonas Nepomukas 

Čekijos vyskupai: dėkokime Dievui už artėjančią pandemijos pabaigą

Gegužės 16–18 dienomis į plenarinį posėdį buvo susirinkę Čekijos vyskupai. Posėdis vyko Nepomuko miestelyje, Čekijos pietvakariuose, netoli sienos su Bavarija ir Austrija, kur keturioliktojo amžiaus pradžioje gimė kunigas kankinys šv. Jonas Nepomukas. Kaip tik šiomis dienomis sukako 300 metų nuo jo beatifikacijos.

Po susitikimo paskelbtame komunikate Čekijos vyskupai reiškia viltį, jog greitai sulauksime pandemijos pabaigos. Šiuo metu pastebimi padėties gerėjimo ženklai leidžia su optimizmu žiūrėti į ateitį ir tikėtis visiško padėties normalizavimo. Pastarasis laikas  buvo mūsų visų tikėjimo ir pasitikėjimo Viešpačiu išbandymas, taip pat galimybė iš naujo įvertinti savo gyvenimo prioritetus, buvo gera proga atrasti ir panaudoti visas mūsų turimas dovanas. Vyskupų pareiškime minimas ir gedulas bei kančia, su kuria susidūrė daug žmonių, dėkojama už gydytojų ir slaugytojų pasiaukojimą, už sunkumų ir kančios valandą vienų kitiems suteiktą pagalbą ir paguodą.

Šiandien, kai jau pandemija pastebimai nuslūgsta, turime atsiminti dalyvavimo šventadienio Mišiose pareigą: rašo vyskupai ir ragina tikinčiuosius palaipsniui grįžti į bažnyčias, žinoma, laikantis visų nurodytų taisyklių ir atsargumo. Ir toliau vykstančios Mišių transliacijos per televiziją ir socialinius tinklus nuo dabar tebūnie skirtos tiems, kas negali lankytis bažnyčioje, o visi galintieji tesistengia asmeniškai dalyvauti Eucharistijos šventime, atsimindami, kad švęsti šventadienį – tai vienas dešimties Dievo įsakymų. Pasak Čekijos vyskupų, grįžimas prie įprastinės religinės praktikos tetampa mūsų padėka Dievui, kad sveiki sulaukėme artėjančios pandemijos pabaigos. (JM / Vatican News)

2021 gegužės 20, 15:16