Paieška

Tarpreliginis maldos susitikimas Asyžiuje 1986 m. Tarpreliginis maldos susitikimas Asyžiuje 1986 m. 

Asyžiaus vyskupas prašo melstis už taiką Šventojoje Žemėje

Domenico Sorrentino, Asyžiaus vyskupas, paskelbė gegužės 27-osios maldos intenciją už taiką Šventojoje Žemėje. Kas mėnesį skelbiamoje maldos intencijoje ganytojas prašo atminti popiežiaus šv. Jono Pauliaus II 1986 metais Asyžiuje sušauktą religijų maldų už taiką susitikimą.

Vyskupas maldos intencijos pristatyme aptarė pastaruoju metu paaštrėjusį palestiniečių ir izraeliečių konfliktą.

Dar kartą esame verčiami atkreipti dėmesį į jėgos naudojimą ir smurtą Šventojoje Žemėje ir tvirtai išreikšti visišką nepritarimą. Ten vykstantis konfliktas tęsiasi jau daugelį metų, sukelia nenusakomas aukas ir kentėjimus. Tai konfliktas, kuris didina neapykantą, rūstybę, norą keršyti, kitus piktus jausmus ir grasina įžiebti dar daugiau naujų konfliktų. Nors netrūksta taikaus sugyvenimo, bendradarbiavimo ir supratimo pavyzdžių, tačiau susidaro įspūdis, kad norima eiti ginklų panaudojimo keliu, kuris tik sėja terorą ir žudo nekaltus žmones.

Pasak Asyžiaus vyskupo, tie, kurie nutarė eiti smurto keliu, po septyniasdešimties ginkluoto konflikto metų turėtų nuoširdžiai prisipažinti, kad įvykiai nepateisino jų apsisprendimo ir kad reikėtų pasistengti išbandyti ir sutvirtinti kitus konflikto sprendimo kelius. Maldos intencijos pristatyme Asyžiaus ganytojas pareiškė, jog norėtų suvienyti visuose slypinčias dvasines jėgas. Jis prisiminė, kad visi Abraomo dvasinės šeimos vaikai šią žemę laiko šventa, o ją labai gerbia visų religijų tikintieji. Todėl, pasak vyskupo D. Sorrentino, visi mes turėtume pasijusti stipriai paskatinti kreiptis į Dievą su prašymu, kad Jis vėl įžiebtų taikos viltį ten, kur ji atrodo prigesusi. Dvasios dvelksmas, kuris pasklido iš istorinio 1986 metų tarpreliginio maldos už taiką susitikimo Asyžiuje, tesustiprina visų taikos troškimą, širdžių atsivertimo poreikį ir ryžtą kalbėtis vieniems pripažįstant kitus, pareiškė vyskupas D. Sorrentino.

Asyžiaus vyskupas karštai paragino visus jungtis į vieningą maldą už taiką Šventojoje Žemėje – visus krikščionis ir jų bendruomenes, visų religijų atstovus. Melskime Dievą, kad jo suteikiamą taikos malonę galėtų priimti visi, gyvenantys Izraelyje ir Palestinoje. (SAK / Vatican News)

2021 gegužės 26, 14:16