Paieška

Vargstančiųjų gydytojo beatifikacija Venesueloje

Penktadienį Venesuelos sostinėje Karakase buvo paskelbtas palaimintuoju vargstančiųjų gydytojas José Gregorio Hernández Cisneros. Beatifikacijos Mišias turėjo aukoti Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin, tačiau dėl padėties Venesueloje jis turėjo atšaukti kelionę, o iškilmei vadovavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Aldo Giordano.

José Gregorio Hernández Cisneros gimė 1864 m., Karakaso universitete baigė mediciną, vėliau studijas tęsė Paryžiuje, Berlyne, Madride, Niujorke. Grįžęs į Venesuelą pradėjo dėstyti sostinės universitete, vienas pirmųjų šalyje pradėjo naudoti mikroskopą, universitete įkūrė bakteriologijos katedrą. Jo, kaip mokslininko ir gydytojo, pašaukimą lydėjo ir gilus tikėjimas. Medicina jam buvo misija, ypač vargstančiųjų ir atstumtųjų labui. Jis dažnai ne tik neimdavo pinigų iš savo pacientų, bet pats juos sušelpdavo, nupirkdavo vaistų. Amžininkai jį vadino vargšų gydytoju.

Daktaras J. G. Hernándezas jautė ir pašaukimą į Dievui pašvęstąjį gyvenimą. Norėdamas tapti vienuoliu 1908 m. išvyko į Italiją ir įstojo į kartūzų vienuolyną Toskanoje. Dėl nelabai stiprios sveikatos turėjo atsisakyti troškimo tapti griežtos regulos vienuoliu. Po kelerių metų pabandė dar kartą, įstojo į Romos Lotynų Amerikos kolegiją, tačiau susirgęs turėjo ir iš čia pasitraukti. Abu nesėkmingus bandymus supratęs kaip Dievo valios ženklą, jis galiausiai tapo pranciškonu tretininku ir, kaip ir šventasis Pranciškus, tarnavo Jėzui, atpažindamas jį kiekviename sergančiame žmoguje. Su pasiaukojimu gydė žmones ispaniškojo gripo epidemijos metu. 1919 m. birželio 29 d. daktaras J. G. Hernándezas ėjo į vaistinę nupirkti vaistų vienai neturtingai moteriai. Gatvėje jį partrenkė automobilis. Nuvežtas į ligoninę vargšų gydytojas mirė šaukdamasis Švenčiausiosios Mergelės Marijos.

Šio kilnaus švento gydytojo beatifikacija – tai stiprus vilties ženklas mūsų šaliai, sako Venesuelos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas José Luisas Azuaje Ayala. Daktaras J. G. Hernándezas buvo puikus medicinos specialistas, mokslininkas, mąstytojas ir visų pirma karštai tikintis krikščionis. Jo skelbimas palaimintuoju koronaviruso pandemijos metu yra rimtas padrąsinimas, padėsiantis Venesuelai įveikti visus dabartinio meto sunkumus, kurie slegia visus šalies gyventojus, bet ypač neturtingiausius ir labiausiai marginalizuotus.

Popiežius Pranciškus ketvirtadienį pasirašytu chirografu naują palaimintąjį José Gregorio Hernándezą paskyrė Romos Popiežiškojo Laterano universiteto taikos studijų programos globėju, kartu su šv. Jonu Pauliumi II, kuris globėju buvo paskelbtas 2018 m., kai ši programa buvo įkurta.  (JM / Vatican News)

2021 balandžio 30, 16:43