Paieška

Verbų sekmadienis Gazoje Verbų sekmadienis Gazoje 

Šventoji Žemė. Velykos Gazoje – tarp izoliacijos ir tradicijų

Atsižvelgiant į ribojimus, Velykų Tridienio liturgija buvo paankstinta.

Maža Gazos Švč. Šeimos parapijos katalikų bendruomenė, kuriai priklauso kiek daugiau nei 130 tikinčiųjų iš 2 milijonų musulmonų daugumos gyventojų, švenčia Velykas. Atsižvelgiant į ribojimus, pagal kuriuos visa veikla po 21 val. stabdoma, Velykų Tridienio liturgija buvo paankstinta.

Po ilgos pertraukos veiklą atnaujino jaunimo grupės. Skautai dūdmaišių garsu praskaidrina Velykų dienas. Gazos parapijos klebonas kunigas Gabriel Romanelli pasakoja, kad paskutinį Gavėnios penktadienį jaunimas surengė gyvą Kančios interpretaciją. Didįjį Penktadienį vyko procesija, atkartojanti Kristaus laidojimo apeigas, kuomet už parapijos esančiose kapinėse parengtas kapas, vaizduojantis Šventąjį Kapą Jeruzalėje, o šeštadienį, po rožinio maldos ir Marijos skausmų dėl Jėzaus mirties apmastymų, po apsilankymo kapinėse prasideda Velyknaktis ir džiugus Prisikėlimo šventimas. „Po Kalvarijos ir pas mus išaušta Velykos“, – sako kunigas Romanelli, vadovaujantis Gazos Švč. Šeimos parapijai.

(DŽ / SIR)

2021 balandžio 03, 14:10