Paieška

Šeimos – „Amoris laetitia“ metai ir Jono Pauliaus II instituto sukaktis

„Šeimos – „Amoris laetitia“ metai yra svarbi proga pamąstyti apie Bažnyčios gyvenimą per pastaruosius penkerius metus. Šiuo laikotarpiu šeimos pramynė naujus takus, kuriuos reikia pažinti, pristatyti ir remti“, – pareiškė Popiežiškojo Jono Pauliaus II instituto Romoje, skirto šeimos tematikoms, kancleris arkivyskupas Vincenzo Paglia.

„Toks specializuotas institutas, kaip kad Jono Pauliaus II, pajėgia atpažinti visuomenės transformaciją ir naujas pasaulines pusiausvyras. Pandemijos krizė verčia įsivaizduoti naujas praktikas, kad namų gyvenimas būtų dar svetingesnis, malonesnis gyventi, kaip ir broliška jausmų sfera ar santykiai tarp kartų“, – pridūrė arkivyskupas interviu, paskelbtame paties instituto interneto svetainėje. 

Arkivyskupas V. Paglia
Arkivyskupas V. Paglia

Šiais metais institutas mini 40 metų sukaktį nuo įsteigimo. Jis buvo įsteigtas šv. Jono Pauliaus II 1981 gegužės 13 dieną. Nuo to laiko pasaulio ir šeimų realybė daug kur smarkiai pakito. Instituto uždavinys yra apžvelgti šeimų tikrovę iš įvairių perspektyvų, visų pirma teologinės ir sielovadinės, siekiant dialogo su kitomis šiuolaikinėmis disciplinomis, nuo feminizmo ir ekonomikos iki literatūros ir kino. 2017 metais instituto akademinė programa buvo reformuota.

Institutas siūlo studijų programas tiek dvasininkams ir vienuoliams, kurie rengiasi dirbti šeimos sielovados srityje, tiek pasauliečiams ir pačioms šeimoms. Arkivyskupas V. Paglia pabrėžė, kad didelį dėmesį reikia skirti teorijos ir praktikos vienybei. 

„Teologinės minties ir sielovadinės praktikos atskyrimas yra žalingas Bažnyčiai. Krikščioniškų bendruomenių gyvenimas nėra kokia nors tikrovė, kurioje reikėtų pritaikyti kitur įgytas žinias. Dėl to Jono Pauliaus II instituto akademiniuose kursuose doktrina ir sielovada vaisingai kalbasi“, – pareiškė jis. 

Šeimos – „Amoris laetitia“ metų proga institutas siūlo 2021–2022 akademinių metų laikotarpiu specialią studijų programą šia tema, kurioje galima dalyvauti ir nuotoliniu būdu. Gegužės 21 dieną institutas kviečia dalyvauti virtualioje atvirų durų dienoje, įsirašyti į studijų programas bus galima jau nuo birželio pradžios. (RK / Vatican News)

 

2021 balandžio 24, 15:44