Paieška

Popiežius Jonas Paulius II ir kardinolas Stefan Wyszyńskis 1978 m. spalio 22 d. Popiežius Jonas Paulius II ir kardinolas Stefan Wyszyńskis 1978 m. spalio 22 d. 

Varšuvoje paskelbta Dievo tarno Stefano Wyszyńskio beatifikacijos data

Rugsėjo 12 dieną Stefanas Wyszyńskis – Bažnyčios Lenkijoje balsas komunistinio režimo valdymo laikas – bus paskelbtas palaimintuoju. Beatifikacija, kuri buvo planuota 2020 metų birželio 7 d., bet buvo atidėta dėl koronavirusio pandemijos, įvyks Varšuvoje, garbingojo Dievo tarno arkivyskupijoje.

Stefanas Wyszyńskis, Gniezno ir Varšuvos arkivyskupas, trisdešimt trejus metus buvo Bažnyčios Lenkijoje primas, tituluojamas (Lenkijos) „Tūkstantmečio primu“. 1953 metų sausį tapęs kardinolu S. Wyszyńskis asmeniškai patyrė komunistinio režimo represijas – trejus metus buvo kalinamas, o po dešimtmečius trukusio Bažnyčios persekiojimo sulaukė savo tėvynės dvasinio atgimimo, kuriam kelią parengė 1978 metais Krokuvos arkivyskupo Karolio Wojtylos išrinkimas popiežiumi Jonu Pauliumi II.

Būsimasis palaimintasis Stefanas Wyszyńskis mirė nuo vėžio 1981 metais, penkiolika dienų po pasaulį sukrėtusio įvykio Romoje, – pasikėsinimo į popiežiaus šv. Jono Pauliaus II gyvybę. Nors buvo sunkiai sužeistas ir nusilpęs po operacijos, popiežius garso įraše, iš ligoninės palatos perduotame Šv. Petro aikštėje, mirusį kardinolą S. Wyszyńskį pavadino Bažnyčios Lenkijoje vienybės kertiniu akmeniu. 2021 metai Lenkijos seimas paskelbė kardinolo S. Wyszyńskio metais.

Tą pačią rugsėjo 12-ąją Varšuvoje įvyks dar viena beatifikacija – palaimintąja skelbiama garbingoji Dievo tarnaitė Róża Maria Czacka, 1961 metais mirusi vienuolė, savo gyvenimą pašventusi tarnystei akliesiems. Pranciškonų tretininkė, naujos vienuolijos – Švč. Kryžiaus pranciškonių tarnaičių – steigėja R. M. Czacka priderino Brailio raštą akliesiems ir silpnaregiams lenkų kalba. Ji pati po nelaimingo įvykio vaikystėje buvo silpnaregė, o nuo 22 amžiaus metų – akla. Garbingosios Dievo tarnaitės laidotuvėms vadovavo tuometinis Varšuvos arkivyskupas kardinolas Stefanas Wyszyńskis. Dabar abu tą pačią rugsėjo 12-ąją popiežiaus įgaliotas legatas iškels į altorių garbę.

Būsima palaimintoji – 1876 metais Bila Cerkvoje, Ukrainoje, gimusi Róża Maria Czacka – buvo iš Volinijos kilusio kardinolo Vladimiro Czackio, buvusio popiežiaus Pijaus IX asmeninio sekretoriaus, apaštališkojo nuncijaus Paryžiuje ir ilgamečio Romos kurijos nario, dukterėčia. (SAK / Vatican News)

2021 balandžio 27, 14:19