Paieška

Senasis Timbuktu miestas Malyje Senasis Timbuktu miestas Malyje 

Misionierės kūnas sugrįš į Šveicariją

Šveicarijos pareigūnai oficialiai patvirtino, kad Malyje identifikuotas šveicarės misionierės Beatrice Stoeckli kūnas netrukus bus pargabentas į kraštą.

Beatrice Stoeckli Malyje atsidūrė 2002 metais, bendradarbiaudama su vokiečių evangelikų misijų grupe Neues Leben Ghana ir pastoriumi Jörn André. Vėliau ji atsiskyrė nuo grupės ir apsigyveno viename senojo Timbuktu miesto kvartale. Jos gyvenimo sąlygos buvo labai paprastos ir nesiskyrė nuo kitų vargingai gyvenančių kvartalo gyventojų. Moteris stengėsi paprasčiausiai būti šalia kitų, ypač moterų ir vaikų. Tai ir buvo jos misionieriška veikla – gyventi krikščioniškai, padėti artimui, melstis už juos, retkarčiais pasakoti Šventojo Rašto istorijas.

Timbuktu iš oro
Timbuktu iš oro

2012 metais Malyje, pelniusiame pakankamai stabilios valstybės reputaciją, surengusiame taikius demokratinius rinkimus, prasidėjo krizė, kuri tęsiasi iki šiol: nepriklausomybės reikalaujantis tuaregų judėjimas ir kelios islamo džihadistų grupės, prie kurių prisišliejo daug kovotojų, iki tol tarnavusių Libijoje, tačiau po Muammaro Gaddafi režimo Vakarų pastangomis likusių be kito tikslo, kartais bendradarbiaudami, kartais tarpusavyje kovodami destabilizavo kraštą. 

Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktas Timbuktu pateko į islamistų kontrolės zoną. Pasaulio žiniasklaidoje pasklido žinios apie tai, kad islamistai pradėjo griauti senovines šventyklas. Siekiant sulaikyti islamistų veržimasi, netrukus į Malį karius pasiuntė Prancūzija, vėliau buvo sukurtos tarptautinės taikos palaikymo pajėgos. Į šių įvykių verpetą pateko ir Beatrice Stoeckli, kuri 2012 metais buvo pagrobta islamistų grupės. Vis dėlto moteris netrukus išlaisvinta derybų keliu. Atiduodami į saugias rankas teroristai jai pagrasė niekada nebegrįžti į Malį. 

Nepaisant šio perspėjimo misionierė grįžo į šalį, kurios žmones iš tiesų pamilo ir greta kurių norėjo gyventi. 2016 metais ji vėl buvo pagrobta vienos islamo džihadistų grupuotės. 2020 metų rugsėjį, po konflikto su džihadistais, ji buvo nušauta – tai patvirtino kiti džihadistų laikyti įkaitai, išlaisvinti 2020 metais. 

Taikos palaikymo pajėgų patruliai
Taikos palaikymo pajėgų patruliai

Prieš keletą dienų Malio pareigūnai Šveicarijai pranešė, kad gavo informacijos apie tai, kur yra šveicarės kūnas. Per Šveicarijos konsulatą buvo pasiųstas DNR mėginys, kurio tyrimas patvirtino, jog tai iš tiesų misionierės palaikai. Pasak Šveicarijos valdžios, jie bus pargabenti kaip įmanoma greičiau.  

 

Šveicarę pagrobusios ir jai egzekuciją surengusios Malio islamistų grupės rankose tebėra vienuolė kolumbietė Gloria Cecilia Narváez Argoti, vienos pranciškonių kongregacijos narė. Šių metų vasarį buvo paminėtos jos pagrobimo ketvirtosios metinės. Viena iš 2020 metais išlaisvintų įkaičių paliudijo, kad kurį laiką buvo laikoma kartu su vienuole. 

Galima pridurti, kad šiomis dienomis, kai švenčiamos Velykos, Kristaus mirties ir prisikėlimo slėpinys, kuriame susipina dramatiškiausi ir džiugiausi Jėzaus gyvenimo įvykiai, ir šveicarų misionierės gyvenimas netelpa vien į paprastos kriminalinės istorijos rėmus, bet primena Jėzaus žodžius: „Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti“ (Jn 15, 13). (RK / Vatican News

2021 balandžio 03, 13:22