Paieška

Kun. Hansas Kungas Kun. Hansas Kungas 

Mirė teologas kun. Hansas Küngas

Tiubingeno universitetas pranešė apie šioje akademinėje institucijoje nuo 1960 metų dėsčiusio profesoriaus kun. Hanso Küngo mirtį balandžio 6-ąją dieną. Kovo mėnesį jam sukako 93 metai. 2013 metais profesoriui buvo nustatyta Parkinsono liga.

Kun. Hanso Küngo vardas yra girdėtas turbūt visiems, kurie yra domėjęsi XX amžiaus antrosios pusės debatais Katalikų Bažnyčioje. Šveicarijoje gimęs, Romoje ir Paryžiuje studijavęs, 1954 metais kunigystės šventimus gavęs, Vatikano II Susirinkime dalyvavęs intelektualas buvo aktyvus šių debatų dalyvis nuo pat praėjusio amžiaus šeštojo dešimtmečio pabaigos. 

Kun. Hanso Küngo vardą didele dalimi išgarsino jo oponavimas kai kurioms Katalikų Bažnyčios teologinėms ir santvarkos nuostatoms, ypač po 1970 metais išleistos studijos apie popiežiaus instituciją: „Neklystantis? Klausimas“. 1979 metais Tikėjimo mokymo kongregacija panaikino Hanso Küngo licenziją dėstyti dogminę teologiją tuo pagrindu, kad jis dėstė kitus dalykus, nei Bažnyčia moko ir įpareigoja dėstyti kalbančiuosius jos vardu. 

Hansas Küngas liko Tiubingeno universitete kaip ekumeninės teologijos profesorius. Ekumeninio ir tarpreliginio dialogo temos jį nuoširdžiai domino visą gyvenimą, jis buvo įsitikinęs „globalios etikos“ būtinumu šiuolaikiniame pasaulyje.

Prabėgę dešimtmečiai šią intuiciją, minimą ir Vatikano II Susirinkimo pareiškimuose apie ekumenizmą ir religijų dialogą, patvirtino. Galima pridurti, kad ši tema yra ir paskutiniosios popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Fratelli tutti“ ašis. 

Profesorius Hansas Küngas dažnai yra gretinamas su Josephu Ratzingeriu: tais pačiais metais gimę teologai asmeniškai buvo pažįstami nuo 1957 metų, abu buvo vieni iš jauniausių ekspertų Vatikano II Susirinkime, abu savo akademinės karjeros metu  parašė knygas, kurios paliko pėdsakų amžininkų atmintyje. Josephas Ratzingeris parašė Hanso Küngo daktaro disertacijos recenziją, o Küngas – rekomendaciją Ratzingeriui, kai šis buvo pakviestas dėstyti Tiubingeno teologijos fakultete. Vėliau vienas jų tapo arkivyskupu, tarnavo Romos kurijoje ir buvo išrinktas apaštalo Petro įpėdiniu, o kitas išgarsėjo savo kritinėmis pastabomis tiek Jono Pauliaus II, tiek paties Benedikto XVI pontifikatų metu.

Tačiau šis poleminis fonas netrukdė asmeniniam ryšiui ir pagarbai, kaip liudija 2005 metais įvykęs kun. Küngo ir Benedikto XVI, kurie abu tapo vienais iš labiausiai skaitomų autorių katalikų aplinkoje, susitikimas popiežių vasaros rezidencijoje Kastelgandolfe. Po šio susitikimo pranešta, kad jų draugiškas pokalbis truko keletą valandų, o pagrindinės temos buvo dvi: jau minėtas „pasaulinės etikos“ projektas bei religijų dialogas, gamtamokslių bei krikščioniško tikėjimo dialogas. (RK / Vatican News)

 

2021 balandžio 07, 15:32