Paieška

Edward I. Cassidy Edward I. Cassidy 

Mirė kardinolas E. Cassidy

Sidnėjaus Šv. Marijos katedros bendruomenė Australijoje feisbuko paskyroje pasidalijo liūdna žinia – šeštadienį, balandžio 10 dieną, Gailestingumo sekmadienio išvakarėse, mirė kardinolas Edward Idris Cassidy.

96 metų kardinolas E. Cassidy, buvęs apaštališkasis nuncijus ir ilgametis Romos kurijos institucijų vadovas, mirė Niukastle, Naujajame Pietų Velse. Kardinolas gimė 1924 metais Sidnėjuje.

1955 metais Romoje baigęs kanonų teisės studijas ir Popiežiškąją bažnytinę akademiją, Edward Cassidy įstojo į Šventojo Sosto diplomatinę tarnybą, dirbo diplomatinėse misijose Indijoje, Airijoje, Salvadore ir Argentinoje, atstovavo popiežiui Taivane, Bangladeše, Mianmare, Pietų Afrikoje, Lesote ir Olandijoje. 1988 metais paskirtas Valstybės sekretoriaus pavaduotoju bendriesiems reikalams, po metų – Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininku, 1991 metais – kardinolu.

E. Cassidy, eidamas ir Religinių santykių su judaizmu komisijos pirmininko pareigas, vadovavo rengiant vieną iš svarbiausių popiežiaus šv. Jono Pauliaus II pontifikato dokumentų – „Mes atsimename: Šoa apmąstymas“. Lenkas popiežius laiške kardinolui E. Cassidy išsakė viltį, kad dokumentas padės Bažnyčios, žengiančios į trečiąjį krikščionybės tūkstantmetį,  atminčiai „atlikti savo būtiną vaidmenį kuriant ateitį, kurioje nebebus galimas neapsakomas Šoa blogis“ – viena didžiausių šimtmečio istorijos dramų – nacių režimo mėginimas išnaikinti žydų tautą, metodiškai nužudant milijonus žmonių. „Nusikaltimas, kuris tapo žinomas kaip Šoa, lieka neištrinama gėdos dėmė besibaigiančio šimtmečio istorijoje“, – rašė laiške šv. Jonas Paulius II.

Popiežiškosios Krikščionių vienybės tarybos pirmininkas emeritas kardinolas Edward Idris Cassidy pastaruosius metus gyveno Australijoje. Apie laidotuves Sidnėjaus vyskupija žadėjo pranešti vėliau. (SAK / Vatican News)

2021 balandžio 10, 14:37