Paieška

Kardinolas Christianas Tumi ir popiežius Pranciškus Kardinolas Christianas Tumi ir popiežius Pranciškus 

Mirė kardinolas Christian Tumi

Didįjį šeštadienį Kamerūne mirė Dualos arkivyskupas emeritas kardinolas Christianas Tumi, pasak popiežiaus, „palikęs neišdildomų pėdsakų Bažnyčioje, Kamerūno visuomenės socialiniame ir politiniame gyvenime“.

Devyniasdešimties metų kardinolas C. Tumi, apžvalgininkų vadintas „Kamerūno sąžine“, iškalbingas valstybės vadovo Polio Bijos režimo kritikas, anglakalbių separatistų ir centrinės valdžios dialogo tarpininkas, prieš pusę metų pagrobtas dėl savo aktyvios visuomeninės veiklos ir netrukus paleistas, popiežiaus žodžiais, „visuomet drąsiai gynė demokratiją ir žmogaus teises“. Popiežius Pranciškus išreiškė gilią užuojautą kardinolų kolegijai, velionio artimiesiems ir visiems gedintiems.

Popiežius telegramoje dabartiniam Dualos arkivyskupui Samueliui Kledai prisiminė, kad velionis kardinolas Ch. Tumi, nepaisant garbingo amžiaus, nenuilstamai tarnavo taikai ir susitaikymui, buvo ištikimas popiežių bendradarbis, jis buvo skiriamas į įvairias vadovaujamas pareigas Kamerūne, taip pat Romoje po to, kai 1988 metais popiežius šv. Jonas Paulius II jį paskyrė kardinolu.

Christian Tumi ėjo Kamerūno vyskupų konferencijos vicepirmininko, vėliau  – pirmininko pareigas, buvo išrinktas Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų simpoziumo (SECAM) pirmininku. Romoje kardinolas buvo įvairių Romos kurijos dikasterijų narys, dalyvavo daugelyje Vyskupų sinodo asamblėjų. Jis buvo popiežiaus Jono Pauliaus II paskirtas 1990 m. VIII eilinės Sinodo Asamblėjos apie dvasininkų formaciją ir 1994 m. neeilinės Sinodo Asamblėjos Afrikai pirmininku delegatu, 2009 m. dalyvavo antrojoje neeilinėje Asamblėjoje Afrikai. 2005 m. kardinolas C. Tumi dalyvavo popiežių Benediktą XVI išrinkusioje konklavoje, 2010 metais jam sukako aštuoniasdešimt metų.

„Viešpats tepriima savo tarną kardinolą Christianą Tumį į savo taiką ir džiaugsmą“, – parašė užuojautos telegramoje popiežius Pranciškus, suteikęs guodžiantį Velykų laikotarpio palaiminimą visiems gedintiems, su prisikėlimo viltimi dalyvausiantiems kardinolo laidotuvėse. (SAK / Vatican News)

2021 balandžio 05, 13:38