Paieška

Gailestingojo Jėzaus paveikslo interpretacija Gailestingojo Jėzaus paveikslo interpretacija 

Marijonų kongregacijai – 350 metų. Dievo Gailestingumo žinios skelbimas

Marijonų kongregacija prieš pora metų paskelbė savo įsikūrimo 350 metų jubiliejaus, kuris tęsis ketverius metus, iki 2023 metų gruodžio 8 dienos, programą. Pagrindinis jubiliejaus momentas jau įvyko – 2020 metų gruodžio 19 dieną paminėtas steigėjo šv. Stanislovo Papčinskio vadinamasis „Oblatio“ – savęs paaukojimas Dievui ir Švč. M. Marijai, su intencija įsteigti naują vienuolinę kongregaciją.

Kiekvieniems jubiliejaus metams paskelbta atskira tema: „Pašvęstieji Kristui ir Bažnyčiai“ (2020 m.), „Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos mokykloje“ (2021 m.), „Pastoraciniame kelyje“ (2022), „Apie charizminę misiją“ (2023). Marijonų vyresnysis t. Andrzej Pakula MIC išsakė viltį, kad jubiliejaus minėjimas padės marijonams atnaujinti tikėjimą į Kristų ir asmeninį ryšį su Viešpačiu, kuris juos pašaukė, pagilinti savo tapatybę, atskleisti charizmą, liudyti pašaukimą ir buvimo Bažnyčioje prasmę, iš naujo atrasti, ką jiems reiškia Kristus ir jo Nekalčiausioji Motina, kongregacijos globėja, sustiprinti ryšius su popiežiumi ir steigėju šv. Stanislovu Papčinskiu, visuomet ištikimu Šventosios Dvasios veikimui.

Įkūrimo 350 metų programoje dar viena reikšminga sukaktis – Marijonų atnaujintojo pal. Jurgio Matulaičio gimimo 150-osios metinės. Jurgis Matulaitis gimė 1871 metų balandžio 13 dieną Lūginėje, šalia Marijampolės, buvusioje Suvalkų gubernijoje, vadinamojoje Kongreso Lenkijos Karalystėje, ir mirė 1925 metų sausio 27 d., Kaune, Lietuvos Respublikoje. Marijonų atnaujintojas J. Matulaitis įsteigė Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų ir Eucharistinio Jėzaus seserų vienuolijas, buvo Vilniaus vyskupas ir Apaštališkasis vizitatorius Lietuvoje, pagal jo projektus įsteigta Lietuvos bažnytinė provincija ir pasirašytas konkordatas tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos.

Jurgio Matulaičio, kurį 1987 metais popiežius šv. Jonas Paulius II paskelbė palaimintuoju, biografijoje – reikšminga aplinkybė, susijusi su Dievo gailestingumo žinios, apreikštos šv. Faustinai Kowalskai, perdavimu ir sklaida. Būtent Jurgio Matulaičio, Vilniaus vyskupo, dėka F. Kowalskos nuodėmklausys pal. kun. Mykolas Sopočko iš Varšuvos, kur dirbo karo kapelionu, sugrįžo į Vilnių. Faustina Kowalska, paraginta M. Sopočko, Vilniuje pradėjo rašyti mistinių patirčių dienoraštį, į kurį sugulė daugelis Jėzaus nurodymų ir prašymų, pagal kuriuos katalikų Bažnyčioje susikūrė šiandien po visą pasaulį paplitęs Dievo Gailestingumo kultas, kurio centre – Gailestingumo vainikėlis, Gailestingojo Jėzaus atvaizdas, Gailestingumo novena ir Gailestingumo sekmadienis.

Beje, Faustina dienoraštyje užrašė ir labai gražius Jėzaus žodžius apie pal. M. Sopočką, jog „jis kunigas pagal jo širdį“ ir kad pasirinko jį, „kad paskelbtų gailestingumo kultą“.

Vilniaus vyskupas Jurgis Matulaitis ir kunigas Mykolas Sopočko
Vilniaus vyskupas Jurgis Matulaitis ir kunigas Mykolas Sopočko

Marijonų portalas marian.org neseniai paskelbė retą nedatuotą nuotrauką iš savo archyvo, tikėtina darytą Vilniuje 1919–1925 m. Joje, be kitų asmenų, kurių dauguma neįvardyti, yra du gailestingumo apaštalai, Vilniaus Bažnyčios palaimintieji – arkivyskupas Jurgis Matulaitis, sėdintis centre ir, antroje eilėje, su kitais stovintis Mykolas Sopočko.

Pasaulyje yra daug „gailestingumo kelių“, kuriais Dievas paskleidė savo gailestingumo žinią. Tas pats portalas pasakoja, kaip vienas gailestingumo žinios kelias po Antrojo pasaulinio karo iš Vilniaus nusidriekė iki JAV ir Meksikos lenko marijonų vienuolio t. Jozefo Jarzębowksio misijos dėka. Vilniuje susipažinęs su kun. M. Sopočko, marijonų kunigas ryžosi šv. Faustinos pavyzdžiu pats tapti Dievo gailestingumo apaštalu. T. J. Jarzębowskis, po tarnystės lenkams pabėgėliams Šiaurės Amerikoje, siunčiamas Marijonų kongregacijos, atvyko į Angliją, Bakingamšyro grafystėje įsteigė marijonų „Dievo gailestingumo kolegiją“, tarnavusią lenkų migrantų vaikams iki praėjusio šimtmečio devintojo dešimtmečio. Uždarius kolegiją, dvasininko archyvas, biblioteka ir muziejus perkelti į Lenkiją, kolekcija saugoma 2010 metais Lichenyje marijonų pastatytos naujos Sopulingosios Dievo motinos bazilikos patalpose.

Marijonų kongregacija deda daug pastangų Dievo gailestingumo žinios sklaidai JAV, Stokbridže, Masačusetse, vadovauja Nacionalinei Dievo gailestingumo šventovei. Piligriminė gailestingumo šventovė pašventina 1960 metais nuošaliame 14 arų parke Eden Hill. Virš centrinio šventovės altoriaus įrengtas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, o virš jo – Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos, Marijonų kongregacijos globėjos, statula. Ypač daug piligrimų lankosi šventovėje per Atvelykio atlaidus, Dievo Gailestingumo sekmadienį, tačiau šiemet dėl COVID-19 pandemijos Gailestingumo sekmadienio Mišios bus ne viešos – Gailestingumo šventovės dvasininkai marijonai paragino tikinčiuosius Mišių transliaciją stebėti per internetą ar katalikų televiziją. (SAK / Vatican News)

2021 balandžio 09, 13:44